Małopolska

Wybory w kolejowej „Solidarności”

2023 r. jest niezwykle ważnym rokiem wyborczym nie tylko dla naszej Ojczyzny, kiedy to będziemy decydować o naszej przyszłości, podczas wyborów parlamentarnych, ale także w NSZZ „Solidarność”, naszej organizacji związkowej. Powoli dobiegają końca wybory na kadencję 2023-2028.

W zakładowych organizacjach związkowych zakończyły się one w marcu br. Teraz przyszedł czas na wybór nowych władz w strukturach ponadzakładowych.  

26 kwietnia 2023 r. odbyło się XV Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy Regionie Małopolskim (RSK) w Krakowie.

Sprawozdawczo-wyborcze zebranie delegatów otworzył  przewodniczący RSK  Ireneusz Dynowski witając wszystkich delegatów i zaproszonych gości. Po odśpiewaniu hymnu „Solidarności” został przedstawiony program oraz regulamin zebrania, które zostały  przyjęte jednogłośnie.

Po sprawach proceduralnych przystąpiono do złożenia sprawozdania z działalności Rady RSK za okres minionego roku (przedstawił je przewodniczący RSK Ireneusz Dynowski), które było podsumowaniem szerokiej działalności sekcji, polegającej między innymi na: wspieraniu organizacji związkowych w działalności statutowej,  pomocy dla członków związku, zabieganiu o rozwój kolei w Małopolsce oraz integracji kolejarzy poprzez imprezy sportowe i różne uroczystości. W tej części zebrania odczytany został również protokół Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącą jest Bernadetta Kaszowska.

Po odczytaniu  w/w sprawozdań  delegaci przeszli do dyskusji nad sprawozdaniami.

W ramach dyskusji  przedstawiona została  bieżąca sytuacja w Spółkach Grupy PKP  oraz plany inwestycyjne dla kolei w Małopolsce, zarówno w bieżącym roku, jak i w najbliższych latach w ramach rządowych programów rozwoju kolei.  Padły pytania o emerytury stażowe i pomostowe oraz o podwyżki wynagrodzeń.

Głos zabrał też zaproszony gość- Tomasz Zaborowski Zastępca Przewodniczącego Regionu Małopolskiego. Wypowiadał się również Henryk Sikora – Przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, który był także delegatem na WZD RSK. Zrelacjonowali oni zebranym m.in. utrudnienia w minionym okresie działalności związku spowodowanych pandemią. Mówili o ważnej roli  pozyskiwania nowych członków związku oraz o trudnościach w obsadach miejsc pracy, spowodowanych przejściem na emerytury w I kwartale 2023 r. dużej liczby pracowników, co wynikało korzystnych dla nich przeliczników w wyliczeniu wysokości emerytury. Poruszono sprawy ogólnej  sytuacji przedsiębiorstw i pracowników, na którą w ostatnim okresie znaczący wpływ  ma  wysoka inflacja, powodująca wzrost cen towarów i usług oraz cen paliwa i energii. 

Po dyskusji nad sprawozdaniami i wypowiedziach zaproszonych gości odbyło się przyjęcie uchwał dotyczących m.in.:

  • ustalenia liczby członków Rady RSK (19 osób),
  • ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej RSK (5 osób).

Po przyjęciu uchwał przystąpiono do wyboru  przewodniczącego  RSK, którym został ponownie Ireneusz Dynowski.

Następnie przystąpiono do wyboru pozostałych członków Rady i Komisji Rewizyjnej RSK.

Ostatnim wyborem był wybór delegatów na WZD Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.

Na zakończenie zebrania przewodniczący RSK Ireneusz Dynowski podziękował zaproszonemu gościowi i wszystkim delegatom za udział w zebraniu.

Tekst i zdjęcia: Bogdan Ostrowski

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.