Małopolska

Wybory związkowe u policjantów

23 stycznia 2023 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbyło się Międzyzakładowe Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego, które dokonało wyboru władz organizacji na kadencję 2023-2028.

Zebranych delegatów oraz gości przywitał insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, który pogratulował dotychczasowej działalności i życzył owocnych obrad.

Następnie głos zabrał Krzysztof Kotowicz – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, który podziękował za rozwój organizacji oraz za współpracę pomiędzy Panem Komendantem insp. Krzysztofem Dymurą, a Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego, która ma siedzibę w KMP w Nowym Sączu.

Za wystąpienia i dotychczasową współpracę podziękował Jacek Łukasik – Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej, który po wystąpieniach gości otworzył Międzyzakładowe Walne Zebranie Delegatów, w którym udział wzięło 23 delegatów. Decyzją delegatów Przewodniczącym Zebrania został Jacek Łukasik, a protokolantem Oliwier Martyna. Po stwierdzeniu prawomocności zebrania przez Komisję Skrutacyjną przystąpiono do obrad.

Sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej przedstawił Jacek Łukasik, który podsumował dotychczasowy rozwój struktur w związku oraz przedstawił sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła Jadwiga Tajak, która poinformowała, że Komisja regularnie dokonywała kontroli działalności Komisji Międzyzakładowej i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.  

Po sprawozdaniach przystąpiono do wyboru władz organizacji na kadencję 2023-2028.

W wyniku głosowań wybrani zostali:

Prezydium Komisji Międzyzakładowej: Jacek Łukasik – Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej, Bartłomiej Kolat – I Zastępca Przewodniczącego / Sekretarz Komisji Międzyzakładowej, Oliwier Martyna – II Zastępca Przewodniczącego / Skarbnik Komisji Międzyzakładowej, Maria Łukasik – Zastępca Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej, Bartosz Malowicki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej, Michał Romanowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej, Leszek Widlak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej.

Pozostali Członkowie Komisji Międzyzakładowej: Jan Barteczko, Piotr Bigas, Jacek Czosnykowski, Jarosław Dwojak, Renata Pietrzak, Mirosław Rolka, Monika Stopa, Kamil Wójcik, Arkadiusz Zdeb.

Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna: Jadwiga Tajak – Przewodnicząca, Piotr Paluch – Zastępca Przewodniczącej, Magdalena Olchawa – Członek, Dariusz Ruchała – Członek.

Delegatami na Regionalne Walne Zebranie Delegatów: Jacek Łukasik, Oliwier Martyna.

Krzysztof Kotowicz, który nadzorował wybory, życzył wszystkim wybranym wytrwałości w pracy związkowej. Na zakończenie Jacek Łukasik w imieniu wszystkich organów władzy organizacji podziękował delegatom za otrzymane zaufanie.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.