Małopolska

Wybierali krakowscy hutnicy

9 marca związkowcy z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland – Kraków wybrali nowego przewodniczącego, skład Komisji Robotniczego Hutników oraz przedstawicieli do wyższych struktur Związku na najbliższych 5 lat. Przewodniczącym został ponownie wybrany Roman Wątkowski, który rok temu zastąpił Władysława Kieliana, po jego rezygnacji z tej funkcji, po ponad trzydziestu latach kierowania hutniczą Solidarnością.

Praca i płaca

Gośćmi związkowców byli przedstawiciele pracodawcy – ArcelorMittal Poland: Tomasz Ślęzak, dyrektor energii i ochrony środowiska, członek Zarządu odpowiedzialny za relacje z sektorem publicznym oraz Stanisław Ból, dyrektor personalny i Agnieszka Kukla dyrektor kadr, płac i dialogu społecznego.

Pracodawca oczywiście chciałby umocnienia wizerunku firmy ArcelorMittal Poland, jako stabilnego pracodawcy, zapewniającego pracę pokoleniom mieszkającym w otoczeniu zakładu, ale mogą zapewnić to płace, warunki pracy, rozwiązywanie spraw pracowniczych, zatrudnienie – główne tematy działań związków zawodowych.
– To był rok w którym wzrosło wzajemne zaufanie między pracodawcą a związkami, podkreślał dyrektor personalny ArcelorMittal Poland. Efektem jest podpisane w lutym porozumienie placowe, dzięki czemu pracownicy wiedzą, jakie podwyżki i nagrody otrzymają w 2023 r.
Wynik negocjacji płacowych w hucie i spółkach z nią związanych, „w miarę pozytywnie” ocenił również przewodniczący KRH NSZZ „Solidarność” zauważając jednocześnie, że to postawa głównie przedstawicieli „Solidarności” w negocjacjach doprowadziła do uzyskania kwoty podwyżek, która wyniosła średni 600 zł na pracownika.

Droga energia, dekarbonizacja i projekt „Kombinat”

Wyłączenia instalacji dawnego kombinatu, starzenie się załogi wiążą się z odejściem pracowników. Po likwidacji, dwa lata temu, wielkich pieców i stalowni część pracowników zdecydowała się na odejście i wzięcie odpraw. Jednocześnie huta, nawet po przejęciu pracowników, dotychczas zatrudnianych poprzez firmy zewnętrzne, ciągle poszukuje pracowników. W roku ub. zatrudniono w hucie ponad 500 osób, głównie w oddziale dąbrowskim AMP.
Dziś, po pandemii Covid, przedsiębiorstwo energochłonne, a takimi są huty, musi mierzyć się z kolejnym problemem – wysokimi cenami energii. Kryzys na rynku energetycznym mocno je dotyka. Dodatkowo do tego dochodzą wymogi związane z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla.

Naszym zadaniem jest naciskać na osoby i regulatorów, by dali nam, jako hutnictwu „przeżyć”, a dekarbonizacja wymaga wielkich finansowych nakładów. Ważnym tematem pozostaje także ochrona stalowego rynku europejskiego przed konkurencją. Gdyby nie wsparcie związków nie udałoby się nam załatwić wielu tematów: emisji CO2, czy finansowego wsparcia dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem energetycznym.– mówił dyrektor Ślęzak.
Dziękował również za lokalne wsparcie związkowców w dyskusji z miastem Kraków, dotyczącej planu miejscowego zagospodarowania dla kombinatu. Sprawa planu zagospodarowania dla 911 hektarów terenu, w większości należącego do ArcelorMittal Poland znana jest jako „projekt Kombinat”. Dzięki zabiegom firmy wspartej przez związkowców, w lutym br. Rada Miasta Krakowa zdecydowała o wniesieniu poprawek do planu zagospodarowania i utrzymaniu tu strefy przemysłowej. Oznacza ona obszar przeznaczony do działalności produkcyjnej, składowania oraz magazynowania.

Poprawki radnych dotyczyły zarówno  sieci dróg publicznych, które pierwotnie miały prowadzić przez środek huty, jak i ograniczeń w zakresie zabudowy, prowadzenia inwestycji, zieleni co, jak uważają przedstawiciele firmy, pozbawiają jej szansy na realizację projektów modernizacyjnych.
Jako ciekawostkę warto dodać, że Wielki Piec nr 5 został wpisany  na listę konserwatora zabytków i jako taki, wymaga troski właściciela.
Zebranych związkowców interesowały też m.in. przyszłość części energetycznej huty – czy hutnicza elektrociepłownia będzie dostarczać ciepło dla miasta? Co dalej z firmą Złomex, która ma być sprzedana, czy w Krakowie budowany będzie piec elektryczny? Na te pytania na razie nie uzyskali odpowiedzi,
– Jesteśmy w trakcie zamykania rozmów z Nową Hutą Przyszłości, dotyczących zbycia terenów w Ruszczy, na wschód od huty. Jest szansa, że na obszarze ponad 100 hektarów pojawią się inwestorzy. Mamy plany zbycia części majątku, ale biorąc pod uwagą charakter naszych zakładów, bezrefleksyjne wpuszczanie inwestorów, jest niemożliwe. Planowany jest rozwój projektów energetycznych na terenie kombinatu – typu fotowoltaika. Liczymy że korporacja zainwestuje tu w nasze moce przetwórcze, chcemy też przyspieszyć wyburzenia by przygotować teren pod nowe inwestycje. W perspektywie paru lat mam nadzieję, że krakowski zakład będzie wyglądał inaczej – podsumował T. Ślęzak.


Liczna jak…Solidarność?

Komisję Krajową Solidarności reprezentował Jerzy Jaworski zastępca przewodniczącego i skarbnik Komisji Krajowej, regionalną – Adam Lach, przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska oraz Tomasz Zaborowski, wiceprzewodniczący, a strukturę branżową Andrzej Karol, szef Krajowej Sekcji Hutnictwa. List do delegatów wystosował przewodniczący KK Piotr Duda. 

Dziękował w nim starszym działaczom, którzy dziś przekazują pałeczkę młodszym „za to, że przez lata prowadzili politykę, że ta huta jest…”

Związek Solidarność jest dziś w cyklu podwójnych wyborów: związkowych i parlamentarnych. – To ważny czas podsumowań, tym bardziej, że lista osiągnięć związku jest imponująca: wiek emerytalny, stawka godzinowa, ograniczenie handlu w niedzielę, płaca minimalna w ochronie zdrowia, dynamiczny wzrost płacy minimalnej, ochrona kobiet w ciąży, ulga podatkowa od składek związkowych, skuteczniejsza ochrona związkowa.
NSZZ Solidarność jest największą, najsilniejszą i najlepiej zorganizowana grupą społeczną w Polsce, a wy jesteście ważną jej częścią, Od liderów zależy, jaka będzie przyszłość i jakie postulaty związku uda się zrealizować – napisał w liście do
hutniczych związkowców Piotr Duda.

Jeszcze kilka lat temu, wszystkie organizacje związkowe w Krakowie, a było ich znacznie więcej niż obecnie, miały porównywalną ilość członków jak hutnicza „Solidarność”. Do spadku „uzwiązkowienia” w krakowskiej hucie i firmach ją otaczających, przyczyniła się likwidacja części surowcowej. Także znaczne odejścia na emerytury spowodowały obniżenie liczby członków Związku. Na koniec ubiegłego roku hutnicza „Solidarność” liczyła 1.052 członków.

Walne zebranie było także okazją do podziękowania 25 działaczom związkowym i delegatom, którzy pracowali dla związku w ostatnich 5 latach
Wybrany na przewodniczącego Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność na najbliższych pięć lat Roman Wątkowski działa w Zarządzie KRH od 1989 roku, gdzie przez wiele lat zajmował się przekazem informacji, redagowaniem biuletynu związkowego. Przez prawie dwie kadencje był wiceprzewodniczącym, a od roku przewodniczącym KRH.
Obok wybrania przewodniczącego na nową kadencję delegaci, związkowcy wybrali także 30-osobowy skład Komisji Robotniczej Hutników. Jeszcze w tym tygodniu z tego grona zostanie wybrany Zarząd Związku.
– Rozpoczynająca się nowa kadencja skłaniać będzie do przeprowadzania szkoleń dla nowo wybranych, również dla przypomnienia pewnych reguł i przepisów prawnych tym osobom, które kontynuować będą swoją związkową działalność.
Właśnie wchodzą w życie nowe przepisy w Kodeksie pracy, które we wszystkich podmiotach, nie tylko w ArcelorMittal Poland, zmuszają do dokonania zmian w Regulaminach Pracy
– mówił po wyborze nowy przewodniczący  KRH NSZZ Solidarność.

Delegaci przyjęli także uchwały dotyczące aktualnej sytuacji w polskim przemyśle stalowym oraz Stanowisko w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.