Małopolska

Wręczenie Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

3 maja w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka” w Zakopanem odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych – Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaczonych zostało łącznie czternaście osób z terenu Powiatu Tatrzańskiego. Medale bohaterom wydarzenia wręczył osobiście wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości został ustanowiony przez Prezydenta RP w 2018 roku. Jest dowodem wdzięczności i wyrazem szacunku dla osób, które szczególne zasłużyły się dla państwa i społeczeństwa.

Miejsce spotkania miało wymiar symboliczny. W latach 1981-89 Kościół Katolicki był ostoją wolności i solidarności.  Udzielał schronienia poszukiwanym przez Służbę Bezpieczeństwa, ich rodzinom, wspierał poradami prawnymi potrzebujących, przekazywał żywność. Zakopiańska „Księżówka” była miejscem obrad Episkopatu, tu odbywały się spotkania z udziałem Prymasa Polski, tu podejmowano wiele ważnych ustaleń na polskiej drodze do wolności.  Odznaczone osoby były bezpośrednio związane z Solidarnością i działały w okresie PRL-u w podziemiu opozycyjnym.

Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym żyjącym obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2022. Odznaczenie to nawiązuje do Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, który został ustanowiony w 1928 r. z okazji dziesiątej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Odznaczeni zostali: Grzegorz CISŁO, Janina GOŚCIEJ, Mieczysław JASIŃSKI, Maciej KROKOWSKI, Maciej KRUPA, Bernadetta ŁUKOWICZ, Krzysztof OWCZAREK, Rajmund STARZYK,  O. Andrzej SZCZYPTA, Krzysztof WOJTECKI, Dariusz WYSŁOUCH, Ewa KOŚMIŃSKA, Maria MATEJA -TORBIARZ, Barbara TARNOWSKA

Dzięki Państwa postawie i zaangażowaniu z pewnością słowa świętego Jana Pawła II „Panie Boże naucz nas być wolnymi” zrealizowaliście w swoim życiu. Te słowa muszą też nas dalej inspirować w przyszłości – trzeba nie tylko korzystać z wolności ale i tworzyć ją. Każdy z nas bowiem jest do tego powołany, a jestem przekonany, że wolność to także odpowiednie rozumienie tego słowa. Na pewno nie jest to dobrowolność. Ostatnie  oskarżenia i manipulacje  wobec świętego Jana Pawła II to próba zabrania nam wielkiego bohatera Polaków. Tutaj na Podhalu chcę wszystkim podziękować za włączenie się w obronę świętej pamięci Jana Pawła II – broniąc źródeł bronimy też swojej wolności. Państwo działaliście w czasach aresztowań i internowań, co dla młodego pokolenia jest czymś obcym. Pokazaliście świadectwo wiary w wolną Polskę za co serdecznie dziękuję. Bez Waszej codziennej, solidnej pracy dla Polski, bez wyrzeczeń i poświęceń z całą pewnością nasza Ojczyzna nie byłaby tak silna, suwerenna i taka, że w wielu z nas budzi dumę i szacunek. Na zakończenie dziękuję Piotrowi Bąkowi Staroście Tatrzańskiemu, że wystąpił z wnioskiem o odznaczenia. To jest wyjątkowe wyróżnienie, na które Państwo zasłużyliście. Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana Wam pamięć i szacunek za to, co dokonaliście nie tylko dla kraju, ale i młodego pokolenia – mówił podczas uroczystości odznaczenia medalami Łukasz Kmita wojewoda Małopolski. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczane były wszystkie osoby, które przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Polski, i które wykazały się nienaganną służbą publiczno-cywilną, walczyły o niepodległość Polski, działały na rzecz przemian demokratycznych, wykazały się aktywną działalnością zawodową i społeczną, a także na polu nauki, literatury i sztuki.

– Chcę złożyć wielkie podziękowania dla bohaterów dzisiejszego dnia – wszystkich uhonorowanych Medalem 100-lecia Odzyskanej Niepodległości. W XX wieku Polska odzyskiwała niepodległość dwukrotnie – po raz pierwszy w latach 1914-1921 za sprawą czynu zbrojnego, a po raz drugi w latach 1980-1989 za sprawą Solidarności. Wszyscy dzisiaj nagrodzeni, ale i wiele innych obecnych tu osób są współtwórcami tej drugiej niepodległości. Zaangażowanie się w działanie Solidarności, szczególnie po 13 grudnia 1981 roku miało określone konsekwencje. Ci którzy się angażowali, ci którzy kierowali pracą podziemną ryzykowali bardzo wiele. Narażali bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny, groziła im utrata pracy i często zdrowia. A jak pokazała historia niektórzy działanie w strukturach Solidarności przypłacili życiem. Trzeba o tym pamiętać, szczególnie, że wtedy gdy podejmowaliście ryzyko to nikt nie myślał o nagrodzie. Tą wymarzoną nagrodą była wolna Polska, a wielu przecież nie wierzyło, że tak się stanie jeszcze za ich życia, a  uda się jej doczekać!  A stało się to przecież tak szybko za co Bogu jesteśmy wdzięczni. Chciałem za Prezydentem RP Andrzejem Dudą podkreślić, że wręczany dzisiaj medal to nie jest podsumowanie dzieła. To wyróżnienie dla tych którzy są przykładem. Proszę więc abyście dalej pełnili służbę i kontynuowali to, co rozpoczęło się w 1979-1980 roku. Niech żyje wolna Polska! – mówił podczas uroczystości Piotr Bąk Starosta Tatrzański.

Warto tutaj też przypomnieć, że miejsce wydarzenia -„Księżówka” -w 1997 r.  przez cztery doby była „Małym Watykanem”, siedzibą Papieża, kardynałów i ważnych urzędników Stolicy Piotrowej. 6 czerwca 1997 r. miała miejsce historyczna Msza Św. na stadionie Wielkiej Skoczni pod Krokwią i Hołd Górali Polskich. 24 lata później Św. Jan Paweł II ustanowiony został Patronem Powiatu Tatrzańskiego. Podjęcie uchwały o ustanowieniu św. Jana Pawła II, Papieża, Patronem Powiatu Tatrzańskiego stało się symbolicznym zwieńczeniem relacji, jakie łączyły Papieża Polaka z Tatrami i ich ludem.

Pontyfikat Jana Pawła II miał decydujące znaczenie dla przemian w Polsce. Podczas papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu 1979 r. społeczność ludzi wierzących, która milionową rzeszą wyległa na ulice i place miast, zobaczyła, że jest większością. Przezwyciężono strach, odzyskano poczucie bycia gospodarzem we własnym domu.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.