Małopolska

W Wodociągach Niepołomickich wygrała młodość i energia

8 lutego 2024 roku w Woli Batorskiej w budynku uzdatniania wody dla miasta Niepołomice odbyło się zebranie „młodej” organizacji związkowej w Infrastrukturze Niepołomice.

Uczestnicy zebrania zapoznali się ze strukturą organizacyjną Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Zostały im przedstawione zalety i korzyści płynące z przynależności i bycia naszym Członkiem, największego i najskuteczniejszego Związku Zawodowego w Regionie jak i w kraju. Wyjaśniono, w jaki sposób wyrobić elektroniczną legitymację członkowską oraz przedstawiono pokrótce kilka benefitów, z których mogą korzystać członkowie „Solidarności”, a do pozostałych odesłano do przeglądania, co jakiś czas, naszej strony internetowej.

Po krótkiej dyskusji i prezentacji przystąpiono do wyborów.

Przewodniczącą została wybrana młoda osoba Beata Ciężarek, która wniesie dużo pozytywnej energii do Organizacji Związkowej.

Wybrano także pozostałe 3 osoby do składu Komisji Zakładowej, zostali nimi: Krzysztof Stec, Ewa Wąsikowska i Paweł Zając.

Wybrano także 4-osobową Komisję Rewizyjną w składzie: Mariusz Budyś, Wojciech Jagła, Mariusz Kluba i Sylwia Panuś.

Podjęto również jednogłośnie Uchwałę o przystąpieniu w struktury Regionalnej Sekcji Wodociągów i Kanalizacji, podkreślając, że ta jest ona częścią składową Krajowej Sekcji Wodociągów i Kanalizacji.

W związku z przystąpieniem do struktur branżowych zgodnie z kluczem wyborczym wybrano Delegata na Walne Zebranie Delegatów tej Sekcji, została nim Przewodnicząca Beata Ciężarek.

Po wyborach udzielono jeszcze kilku odpowiedzi na nurtujące pytania i na tym zebranie zakończono.

Zebranie prowadził i wybory nadzorował Andrzej Gębara-Przewodniczący RKW.

Informacja oraz zdjęcia: A. Gębara

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.