Małopolska

Tomasz Zaborowski nowym przewodniczącym Zarządu Regionu Małopolskiego

W dniach 21 – 22 czerwca w Kopalni Soli w Wieliczce obradowało XII Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Obrady zostały poprzedzone uczestnictwem delegatów w mszy św. odprawianej w kaplicy pw. św. Kingi w wielickiej kopalni przez kapelanów „Solidarności”. Gośćmi Zebrania byli: posłanka na Sejm Urszula Rusecka, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, przewodniczący Sejmiku Małopolskiego prof. Jan Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, którzy w swych wystąpieniach życzyli zebranym  owocnych i rozsądnych obrad.

– Dziękuję za Państwa determinację i oddanie, dziękowałem także przewodniczącemu Piotrowi Dudzie za współpracę z rządem. Niedawno podpisane porozumienie owocuje tym, że nam jako wojewodom łatwiej jest pracować i decydować o wielu sprawach. W ferworze czekających nas wyborów parlamentarnych warto także na chwilę spojrzeć w przeszłość i wrócić do roku 2015, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory, płaca minimalna wynosiła 1750 złotych. Od 1 lipca będzie to o 105% więcej. Trzeba podkreślić, że jest to ogromny sukces Solidarności – powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Dzięki Państwa determinacji i dzięki dobrej współpracy z panem premierem Mateuszem Morawieckim, z panem prezydentem, z panią minister pracy i polityki społecznej Marleną Maląg, ludzie ciężkiej pracy, obywatele naszego kraju mogą coraz godniej żyć. I nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie Solidarność, za co Państwu – także w imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego – z serca dziękuję. Podpisane niedawno porozumienie pomiędzy rządem a Solidarnością to zwiastun tego, że wiele jeszcze razem zrobimy dla Polski – dodał wojewoda.

Temat współpracy na linii „Solidarność” – władze państwowe kontynuowała posłanka Urszula Rusecka, przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która podkreśliła rolę „Solidarności” w dbałości o sprawy ludzi pracy. – A związek zawodowy NSZZ „Solidarność” ma szczególne zasługi w dbaniu o dobro ludzi pracy. Nie ma w Polsce drugiego związku zawodowego tak mocno zaangażowanego w dbanie o sprawy pracowników, o ich godność, o ich zarobki, a przede wszystkim o to, aby poszczególne władze sprawujące w Polsce rządy realizowały postulaty ”Solidarności”. Podpisane z rządem porozumienie wykuwało się w toku bardzo trudnych dyskusji i prac już od listopada. Dziękuję za emerytury pomostowe, za wolne niedziele, za przywrócenie wieku emerytalnego, za podwyżki pensji minimalnej, za stawkę godzinową i wiele, wiele innych spraw – wymieniała Rusecka. – Bardzo Państwu dziękuję za to, że jesteście z pracownikami, że jesteście pośrednikami między nimi a władzą rządową – zakończyła wystąpienie przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Walne Zebranie przyjęło uchwały porządkowe i wysłuchało sprawozdań z działalności Zarządu Regionu, które wygłosił przewodniczący Zarządu Regionu Adam Lach oraz sprawozdanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej złożonego przez przewodniczącego RKR.

Adam Lach w swym wystąpieniu podziękował wszystkim członkom Zarządu Regionu i jego Prezydium, a także pracownikom Zarządu za owocną współpracę, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy w trakcie kadencji odeszli na emerytury. Symbolicznie kwiaty w imieniu tej grupy otrzymała wiceprzewodnicząca Regionu Anna Skólska.

Przewodniczący Adam Lach w swoim wystąpieniu wymienił główne osiągnięcia małopolskiej „S”. Wśród nich szczególny nacisk położył na zintensyfikowanie bezpośredniego kontaktu z członkami „S” w zakładach pracy, działania komunikacyjne i wizerunkowe. – Kiedy w 2021 roku kandydowałem na to stanowisko, podkreślałem, jak ważne jest bezpośrednie poznanie problemów naszych członków i wsłuchanie się w ich opinie. Odbyłem 90 bezpośrednich spotkań i zapoznałem się z problemami świata pracy – zaznaczył.

Adam Lach wskazał na szczególne zadania, jakie stanęły przed ludźmi „Solidarności” po rosyjskiej agresji na Ukrainę w kontekście świadczenia pomocy uchodźcom, zwłaszcza kobietom i dzieciom. – To nasz obowiązek, jako Związku posiadającego korzenie chrześcijańskie – podkreślił, przypominając zarazem, iż przedstawiciele małopolskiej „Solidarności” organizowali Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, peregrynację obrazu Matki Bożej Patronki Robotników i warty honorowe przed grobem patrona „S”, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu, a także krakowski Marsz Papieski w obronie czci świętego papieża Jana Pawła II, w którym udział wzięło ok. 15 tys. osób, w większości członków Solidarności.

W czasie obrad głos zabrał przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. – Drogi Adamie, Bóg ci zapłać i dziękuję bardzo za zaproszenie. To dla mnie bardzo ważne, aby być z wami w tym święcie demokracji, czyli podsumowaniu kadencji jednego z ważniejszych regionów. To była bardzo trudna, a może i najtrudniejsza kadencja w historii Solidarności, a dla was podwójnie, bo przerwana śmiercią przewodniczącego regionu Wojtka Grzeszka, który na pewno jest dziś z nami. Dziękuję Bogu, że mogłem go znać. Adam wszedł w połowie kadencji, ale jak zawsze doskonale sprostał zadaniu, bo Adam ma we krwi „związkowanie” i pomoc drugiemu człowiekowi – podkreślił.

Przewodniczący Piotr Duda zaznaczył, że najważniejsze w realizacji zadań „Solidarności” jest to, czy są one w zgodzie z postulatami Porozumień Sierpniowych 1980 roku. Zaapelował, aby wszystkie przyjmowane uchwały nawiązywały do tego dziedzictwa stanowiącego tożsamość Związku. Piotr Duda omówił także kwestie dotyczące spraw pracowniczych zawarte w podpisanym 7 czerwca 2023 roku porozumieniu pomiędzy „Solidarnością” a rządem, szczególnie te dotyczące funduszu socjalnego, wynagrodzeń pracowników Domów Pomocy Społecznej oraz emerytur pomostowych. – Dziękuję, że chce wam się pracować na rzecz drugiego. I pamiętajcie, nie zostawiajcie swoich działaczy samych, niech czują w swoich miejscach pracy pomoc Związku – zaapelował.

Piotr Duda odniósł się także do ataków na św. Jana Pawła II i braku reakcji władz Gdańska na dwukrotne zniszczenie wystawy poświęconej polskiemu papieżowi, podkreślając jednocześnie, że Solidarność narodziła się duchowo 2 czerwca 1979 i, mimo ataków, nigdy nie zrezygnuje ze swojej chrześcijańskiej tożsamości.

Walne Zebranie Delegatów wybrało w tajnym głosowaniu zdecydowaną większością głosów w pierwszej turze na przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego Tomasza Zaborowskiego. – Wszystkim, którzy oddali na mnie głos, serdecznie dziękuję. Dziękuję także tym, którzy oddali głos na moich kolegów, za to, że wzięli udział w tym głosowaniu. Obiecuję tylko jedno: że będę spoiwem, które połączy nas wszystkich, abyśmy mówili jednym głosem, żeby nie było niepotrzebnych dyskusji. Dyskusja ma prowadzić do rozwiązania problemów, nie ma być dyskusją samą dla siebie. Będę się starał tak działać – począwszy od organizacji najniższego szczebla po sam czubek zarządu regionu i Komisję Krajową. Dyskutujmy, wymieniajmy swoje spostrzeżenia i poglądy, ale wychodźmy z każdego spotkania jako jedna siła, z którą należy się liczyć. Budujmy to, aby związek zawodowy „Solidarność” był tą siłą, z którą trzeba się liczyć i należy się liczyć. I nie tylko dlatego, że jest nas dużo i że możemy wyjść na ulice, ale dlatego, że mamy wiedzę merytoryczną. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za to głosowanie i za ten wybór – mówił w swym pierwszym wystąpieniu nowy przewodniczący.

Zebrani podjęli też uchwały przez aklamację o nadaniu tytułów honorowego kapelana NSZZ „Solidarność” księżom: Stanisławowi Dudce i Władysławowi Palmowskiemu.

Po przedstawieniu się kandydatów do Zarządu Regionu przystąpiono do procedury wyborczej, a w międzyczasie wystąpiła Agnieszka Rybczyńska, reprezentująca Biuro Programów Europejskich Komisji Krajowej, która przedstawiła zasady działania nowej strony internetowej Komisji Krajowej, z której niebawem będzie można korzystać, a także innych form komunikacji interaktywnej, jako nowych sposobów kontaktowania się internetowego w Związku.

W  wyniku przeprowadzonych wyborów członkami Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” zostali: Magdalena Dzikowicz, Andrzej Grabski, Jacek Kutypa, Roman Wątkowski, Ireneusz Dynowski, Anna Nowak, Daniel Pokuta, Witold Witkowski, Maciej Lewandowski, Jerzy Jaworski, Katarzyna Niewiadomska – Węgrzyniak, Adam Gawlik, Adam Lach, Agata Łyko, Marcin Jasiński, Krzysztof Kotowicz, Jacek Łukasik, Tadeusz Szumlański, Ryszard Wątroba, Maciej Kania, Leszek Kowalski, Agnieszka Morawiec, Andrzej Bal, Waldemar Cieśla, Leszek Jankowski, Krzysztof Lichota, Jan Kraska, Marek Pikuła. W skład Zarządu Regionu wchodzą także „z urzędu” przewodniczący Regionalnych Sekretariatów Branżowych, tj. Danuta Kądziołka z Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Andrzej Gębara z Sekretariatu Metalowców.  

Na czele Zarządu stoi wybrany w osobnym głosowaniu Tomasz Zaborowski. Ukonstytuowanie się Zarządu nastąpi na posiedzeniu w dniu 5 lipca o g. 10.00.

Walne Zebranie wybrało też nowy skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej, która tuz po zakończeniu obrad WZD ukonstytuowała się w następującym składzie:

Barbara Wiśniewska – Bodzioch – przewodnicząca,

Wiesław Plata – wiceprzewodniczący,

Anna Kwapisz – wiceprzewodnicząca,

Klaudia Cieślak – sekretarz,

oraz Artur Jasiński, Roman Łach, Greta Marcisz, Wojciech Marszałek, Ryszard Mitera, Zbigniew Stach, Anna Ziemianek – jako członkowie.

Natomiast delegatami Regionu Małopolskiego na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zostali: Adam Gawlik, Andrzej Gębara, Jerzy Jaworski, Maciej Kłosiński, Adam Lach, Agata Łyko, Daniel Pokuta, Agnieszka Siedlińska, Henryk Sikora, Andrzej Bal, Sławomir Bezara, Marek Budno, Leszek Jankowski, Maciej Kania, Krzysztof Kotowicz, Tadeusz Szumlański, Ryszard Wątroba.

Walne Zebranie Delegatów przyjęło też:

– Uchwałę Programową;

– Apel w sprawie pomocy pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

– Apel o podjęcie negocjacji z rządem w sprawie waloryzacji wynagrodzeń sfery budżetowej i jednostek finansów publicznych, w tym pracownictwom szkolnictwa wyższego, o 20 %.

Wiele kontrowersji wzbudziły projekty stanowisk Zebrania w sprawie 80. rocznicy Rzezi Wołyńskiej oraz pozaprawnych działań kierownictw placówek zdrowotnych wobec pracowników odmawiających przyjęcia szczepionek przeciwko Covid-19. Ostatecznie uznano, że sprawa historycznego sporu z Ukrainą zostanie pozostawiona w gestii polskiej dyplomacji, a obrona naszych członków będących w sporze z kierownictwem placówek medycznych będzie kontynuowana we wzmożonym tempie.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.