Małopolska

Szkolenie „Rozwój Związku”w Karniowicach

Podnoszenie świadomości i wspieranie rozwoju dla członków NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego.

W dniach 30 i 31 stycznia grupa 25 członków RM była uczestnikami specjalistycznego szkolenia dedykowanego członkom NSZZ „Solidarność”. Organizowane przez dział szkoleń Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, wydarzenie to, choć jedno z wielu, miało na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skuteczniejszego działania w ramach struktur związku zawodowego. Z udziałem przedstawicieli Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Phillip Morris Polska oraz członkiń związku zawodowego „Solidarność” ze szpitala w Bochni, szkolenie skupiło się na kluczowych aspektach działalności związkowej.

Pod koordynacją Leszka Jankowskiego organizatora związkowego i z merytorycznym opracowaniem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, prowadzonym przez doświadczonego trenera Janusza Zabiegę, uczestnicy mieli okazję zgłębiać tematykę dotyczącą roli i znaczenia związków zawodowych w dzisiejszym świecie pracy. Szkolenie koncentrowało się na budowaniu świadomości na temat tego, czym jest związek zawodowy, jak efektywnie rozmawiać z pracownikami niezrzeszonymi oraz jak odpowiadać na trudne pytania, takie jak: „A co ja z tego będę miał?” czy „Po co mam wstępować do związku, jak i tak wszystko, co wynegocjujecie, będzie dla wszystkich i czy składka nie będzie za wysoka?”

Celem spotkania było również podkreślenie, jak ważna dla skuteczności negocjacji jest liczba członków związku oraz lojalność i gotowość do wspierania działań władz związku, zwłaszcza podczas akcji protestacyjnych. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk dotyczących budowania silnej i zjednoczonej bazy związkowej, zdolnej do efektywnego reprezentowania interesów pracowniczych całej załogi.

Znaczenie liczebności i lojalności w Działalności Związkowej

Szkolenie szczególnie zwracało uwagę na to, jak liczebność organizacji związkowej wpływa na jej siłę negocjacyjną. Wielokrotnie podkreślano, że im więcej członków związku, tym większa jest jego zdolność do wywierania wpływu na warunki pracy i płacy. Lojalność i zaangażowanie członków, gotowych wspierać liderów w kluczowych momentach, takich jak akcje protestacyjne, są nieodzowne dla osiągnięcia sukcesu w negocjacjach.

Podsumowanie oraz perspektywy na przyszłość

Szkolenie w Karniowicach było znaczącym krokiem w kierunku wzmacniania podstaw działalności związkowej wśród członków NSZZ „Solidarność”. Poprzez skupienie się na kluczowych aspektach takich jak efektywna komunikacja, zrozumienie wartości zrzeszania się i budowanie silnej wspólnoty związkowej, uczestnicy zdobyli cenne narzędzia, które pomogą w przyszłych wyzwaniach.

Wydarzenie to pokazało, że edukacja i ciągły rozwój są fundamentem skutecznej działalności związkowej, umożliwiając budowanie świadomości i gotowości do działania wśród jej członków. Tego rodzaju inicjatywy edukacyjne stanowią kluczowy element w kształtowaniu przyszłości związków zawodowych, umacniając ich pozycję jako ważnego partnera społecznego na rynku pracy. Zapraszamy wszystkie Komisje Zakładowe z Regionu Małopolskiego, które chcą budować swoją przyszłość na ww. fundamentach do wzięcia udziału w takim szkoleniu. Bardzo prosimy o zgłaszanie chęci udziału pod nr tel.: 601090206 lub mailowo: l.jankowski@solidarnosc.krakow.pl

Leszek Jankowski

Zdjęcia: Jacek Łabędzki

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.