Małopolska

„Solidarność” szkoli kolejarzy w Krynicy

To, że istnieje potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji, jest faktem dobrze znanym nie tylko w zawodzie kolejarza. W swojej pracy doświadczają oni częstych szkoleń, zakończonych egzaminami. Jak mało który zawód, właśnie ten związany jest z licznymi procedurami ścisłych zachowań, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Nie inaczej jest też w organizacjach zrzeszających pracowników, np. takich jak NSZZ „Solidarność”. Tutaj też istnieje potrzeba przeprowadzania szkoleń, które podnoszą naszym członkom nie tylko ogólną świadomość związaną z Kodeksem Pracy, istniejącymi ustawami, rozporządzeniami ale także np. ze sposobem prowadzenia negocjacji z pracodawcą. Związek prowadzi też wiele innych kierunkowych szkoleń np. z zakresu Społecznych Inspektorów Pracy. Wszystko po to, aby nasi członkowie stali się pracownikami bardziej pewnymi swoich praw, lepiej zorientowanymi w zapisach licznych ustaw, dotyczących pracy zawodowej, co z kolei pozwoli im podnieść ogólny poziom wiedzy i ułatwi funkcjonowanie w miejscu pracy.

Dlatego, po okresie pandemii, szkolenia te cieszą się znów dużym powodzeniem. Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” realizując działania statutowe, zwróciła się do Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” o zorganizowanie szkolenia ogólnozwiązkowego dla naszych członków z kolejowych zakładów pracy z Małopolski.

W dniach 22 – 24 czerwca br. w Krynicy przeprowadzone zostało szkolenie dla członków z organizacji związkowych, wchodzących w skład naszej sekcji. Większość uczestników to młodzi ludzie, którzy zaczynają swoją działalność związkową. Mamy nadzieję, że będą nabywać coraz więcej doświadczenia związkowego i kiedyś zastąpią starszych kolegów i koleżanki, którzy odchodzą na zasłużoną emeryturę. Szkolących się w malowniczej Krynicy odwiedził przewodniczący RSK Ireneusz Dynowski wraz ze swoim zastępcą Krzysztofem Kapałką. Przekazał uczestnikom parę uwag związanych z działalnością Związku i potrzebą szkolenia się, aby praca związkowa była efektywna i przynosiła zadowolenie. Wskazał też, że praca w Związku to służba drugiemu człowiekowi, trzeba o niego dbać, aby jego praca przynosiła konkretny efekt, oczywiście za odpowiednie wynagrodzenie, motywujące do jeszcze lepszej pracy.

                                                                                                 B.O.

Wspólne zdjęcie uczestników szkolenia w Krynicy z Ireneuszem Dynowskim przewodniczącym RSK NSZZ „Solidarność” w Krakowie (drugi od lewej).
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.