Małopolska

Sekretariat Metalowców

23 i 24 września w Skarżysku-Kamiennej odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Metalowców. Gospodarzem obrad była Komisja „S” MESKO z przewodniczącym Stanisławem Głowackim na czele. Hutnictwo było reprezentowane przez 2 osoby: przewodniczącego Sekcji Andrzeja Karola oraz vice przew. Andrzeja Gębarę z Krakowa. Podczas posiedzenia omówiono sytuację w poszczególnych branżach i sektorach zrzeszonych w Sekretariacie Metalowców. Przedstawiciel motoryzacji omówił sytuację w zakładach, w których były lub nadal są przestoje, w Gliwicach w Stelantis (dawny Opel) odbyły się akcje protestacyjne, w Tychach również było pogotowie strajkowe. Natomiast w VW są przestoje z powodu braku dostaw niektórych komponentów. Branża motoryzacyjna również odczuwa duże braki energii oraz jej ceny.

Koledzy z przemysłu lotniczego mówili o braku wykwalifikowanych pracowników, na rynku pracy jest dużo osób do zagospodarowania, ale nie wszyscy nadają się do wykwalifikowanej pracy w tym przemyśle. Hutnictwo przeżywa kryzys w związku z cenami energii, poinformowano o przestoju Wielkiego Pieca w AMP w Dąbrowie Górniczej wyrażając obawy aby nie stało się tak jak w AMP w Krakowie. Poinformowano że 18 października w Warszawie odbędzie się posiedzenie Zespołu Tróstronnego ds. Hutnictwa. Przemysł zbrojeniowy mimo rozkwitu w związku z wojną na Ukrainie również przeżywa swoje problemy, bo wcześniej zamykano produkcję i zwalniano pracowników a teraz …nie ma kim i na czym pracować, jest przestarzały park maszynowy a władze krajowe chciałyby zwiększyć produkcję. Omówiono także sytuację w przemyśle stoczniowym, elektromaszynowym i zakładów AGD.

Na zebraniu przyjęto rozliczenie budżetu za I półrocze tego roku. Przyjęto także uchwałę o miejscu i terminie wyborczego Kongresu Metalowców, który odbędzie się w czerwcu 2023 r. Odbędą się wtedy wybory nowych władz Sekretariatu Metalowców na kadencję 2023-2028. Klucz wyborczy Delegatów na Kongres z poszczególnych 7 Sekcji Krajowych zostanie ustalony na następnym posiedzeniu w grudniu. Wtedy również zostanie powołana Komisja Wyborcza Sekretariatu Metalowców. Poinformowano także o terminach wyborczych WZD poszczególnych 7 Sekcji Krajowych. Odbywać się one będą od kwietnia do maja 2023 roku. W drugim dniu obrad, w sobotę 24 września odbyła się 27. Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Obronnego i Lotniczego do Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Uroczystość tę uświetniło ponad 40 sztandarów branży z całego kraju. Na uroczystość przybyli także przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich oraz prezesi wszystkich zakładów zbrojeniowych i lotniczych z całego kraju wraz z przewodniczącym Związku Pracodawców Przemysłu Obronnego Henrykiem Łabędziem z Tarnowa. Oczywiście nie zabrakło tam sztandaru Krajowej Sekcji Hutnictwa „S” oraz przedstawicieli Prezydium Sekcji Hutnictwa z Przewodniczącym Andrzejem Karolem na czele.

Andrzej Gębara

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.