Małopolska

Rozwijamy sie w Nowosądeckiem !

Urząd Miasta Krynica – Zdrój

15 lutego odbyło się zebranie organizacyjno-wyborcze nowej Organizacji  NSZZ „Solidarność” pracowników Urzędu Miasta Krynica Zdrój.

Dużą pomoc w tworzeniu nowej organizacji wniosła przewodnicząca Komisji Zakładowej w Wodociągach Miasta Krynica, kol. Dorota Witassek, za co należą się wielkie podziękowania. To nie jedyna pomoc udzielona tworzącej się organizacji, gdyż zebranie założycielskie odbyło się gościnnie w lokalu zaprzyjaźnionej organizacji uzdrowiska krynickiego. 

Nadzór nad zebraniem założycielskim sprawowali Andrzej Gębara, przewodniczący RKW oraz  Witold Witkowski, członek Zarządu Regionu Małopolskiego, prawnik i sekretarz RKW, a także Krzysztof Kotowicz zastępca przewodniczącego Regionu, który jednocześnie jest kierownikiem Oddziału Nowy Sącz.

Członkowie – założyciele nowej organizacji wysłuchali informacji na temat

działalności Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” i innych struktur Związku. Poinformowano ich także o możliwościach wyrobienia legitymacji związkowych i korzyściach z tego płynących dla członków Związku.

W wyniku tajnych wyborów przewodniczącym Komisji został  wybrany Adam Gurgul, pozostałymi członkami KZ zostali: Małgorzata Rusinak, Katarzyna Smoleń-Lupa oraz Krzysztof Stós. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Anetę Krynicką, Łukasza Motykę, Natalię Pupczyk oraz Krystynę Radzik.

Zebranie podjęto również decyzję o przystąpieniu Komisji do Krajowej Sekcji Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej (PARiS i wybrano jednego elektora na WZD Krajowej Sekcji PARiS, którym został przewodniczący Adam Gurgul.

Kilka dni później, 20 lutego, zastępca przewodniczącego Regionu Krzysztof Kotowicz wraz z wybranymi władzami Komisji  Zakładowej spotkał się z Piotrem Rybą, burmistrzem Miasta Krynica informując o powstaniu Związku Zawodowego. Spotkanie było okazją do omówienia zasad współpracy i najważniejszych spraw dotyczących pracowników Urzędu Miasta.

DPS Nowy Sącz

Natomiast 20 lutego odbyło się zebranie, które wyłoniło władze organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Jest to już trzeci DPS podległy pod Urząd Miasta, w którym zawiązał się nasz Związek Zawodowy. Pomoc w przeprowadzeniu procedury wyborczej zapewnili Krzysztof Kotowicz zastępca przewodniczącego Regionu Małopolskiego oraz Jacek Łukasik członek Zarządu Regionu.

Zebrani odbyli szeroką dyskusję na temat działalności NSZZ „Solidarność”, jej struktury oraz korzyści wynikających z przynależności do naszego Związku.

W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono władze organizacji:

Katarzyna Gieniec – przewodnicząca KZ

Stanisław Ruszkowicz – zastępca przew.

Klaudia Świerad – Skarbnik

Zakładowa Komisja Rewizyjna:

Gołęziowska Katarzyna – przewodnicząca KR

Kamila Tokarczyk – Zastępca przew. KR

Monika Hajduk – członek KR

Witamy w strukturach „Solidarności” nowe organizacje związkowe, a wybranym władzom komisji życzymy podejmowania dobrych decyzji oraz skuteczności w działaniu.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.