Małopolska

Rada Krajowej Sekcji PARiS

W dniach 29-30 września 2023 r. w Białce Tatrzańskiej odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej NSZZ „Solidarność” oraz Komisji Rewizyjnej. Przed rozpoczęciem obrad nastąpiła uroczystość uhonorowania zasłużonych działaczy Krajowej Sekcji PARiS. W imieniu Rady podziękowania z pamiątkowymi upominkami wręczył obecny Przewodniczący Rady Daniel Pokuta wraz z członkami Prezydium: Zastępcami Przew. Elżbietą Fortuną, Aleksandrem Gołowinem, Adrianem Tomasem, Zbigniewem Roeslerem, oraz Sekretarzem Krajowej Sekcji Dominiką Wadowską. Uhonorowani zostali zasłużeni dla Krajowej Sekcji PARiS NSZZ „Solidarność” wieloletni działacze funkcyjni:

  1. Walczykowska Lucyna – była Przewodnicząca Rady KS PARiS (wieloletnia Przewodnicząca Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta Krakowa)
  2. Drużbicka Mieczysława – wieloletnia Przewodnicząca Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta Wrocławia
  3. Jaszczuk Andrzej – wieloletni Przewodniczący Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta st. Warszawy
  4. Hardecka Barbara – wieloletnia działaczka związkowa Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta Krakowa.

W trakcie obrad omówiono sprawy dotyczące działalności Krajowej Sekcji PARiS oraz m.in. przyjęto Stanowisko w sprawie podwyżek przeznaczonych dla urzędów administracji centralnej.


Posiedzenie zaszczycił swoją obecnością Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz, który omówił sprawy dotyczące działalności Krajowej Struktury Branżowej. Dodatkowo Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz wspólnie z innym członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Danielem Pokutą przekazali biorącym udział w obradach informacje z działalności Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.