Małopolska

Przewodniczący Piotr Duda apeluje o liczny udział w wyborach i referendum

26 września w Białce Tatrzańskiej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, w trakcie którego członkowie Prezydium Zarządu złożyli relacje z wydarzeń z wydarzeń, jakie miały miejsce w Małopolsce w ostatnich tygodniach oraz z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej obradującej w Spale.

Spotkanie było też okazją wręczenia wyróżnień działaczom, którzy przyczynili się do dynamicznego rozwoju Związku w swoich komisjach zakładowych i w środowiskach działania. Wyróżnienia otrzymali: Greta Marcisz z dębnickiego zakładu firmy Hutchinson, Jacek Kutypa i Sebastian Budziak z MAN Truck Niepołomice, Piotr Jurczyk z MPK w Krakowie, Roman Kumala z Międzyzakładowej Komisji NSZZ „S” przy Starostwie Chrzanowskim oraz Waldemar Składzień z Igoocar Dębica.

Swoje sprawozdania z działania złożyli też szefowie sekcji regionalnych działających przy Regionie Małopolskim. Szczególnym sukcesem mógł poszczycić się przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy Ireneusz Dynowski, który wspólnie z szefami innych sekcji regionalnych wynegocjował  dla pracowników Przewozów Regionalnych 800 zł podwyżki płac. Niestety, nie dotyczyło to wszystkich regionów, gdyż marszałkowie województwa zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego odmówili zwiększenia finansowania przewozów kolejowych w swoich województwach i tam w najbliższych tygodniach grożą strajki.

O tym, że nie wszystko wszędzie się dobrze układa, potwierdzili także przewodniczący sekcji Policji i Służbie Więziennej, którzy w codziennej działalności muszą spiera się z przedstawicielami dotychczas istniejących w tych instytucjach związków zawodowych.  

Następnie zebrani wysłuchali obszernego omówienia sprawozdania pokontrolnego Krajowej Komisji Rewizyjnej, które złożyła jej szefowa Anna Kaurzel, która zwróciła uwagę na konieczność dostosowania do obowiązujących obecnie przepisów zasad, funkcjonującego przy Zarządzie Regionu Funduszu Pomocy Bezrobotnym.

Zarząd powołał też nową Radę Regionalnego Funduszu Strajkowego na kadencję 2023 – 2028, której przewodniczącym został Krzysztof Kotowicz. Zarząd przyjął też protokół z poprzedniego posiedzenia.

Po przerwie obiadowej w obradach uczestniczył przewodniczący Związku Piotr Duda, który złożył sprawozdanie z negocjacji i ustaleń z rządem w sprawie realizacji postulatów Związku, które „Solidarność” sformułowała już kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu. Podkreślił, że szczególnie kryzys związany z epidemią Covid-19, otworzył takie okno negocjacyjne, w którym udało się wynegocjować takie sprawy, jak emerytury pomostowe, niewliczanie w stawkę płacy minimalnej dodatków za pracę w warunkach szkodliwych, ulga podatkowa od składek związkowych, ochrona działaczy związkowych przed zwolnieniem z pracy do czasu orzeczenia sądowego.

– Reszta, jak mówił przewodniczący Komisji Krajowej Związku, zależy od samych związkowców i ich rodzin. – Czy wezmą udział w wyborach parlamentarnych i w referendum i od tego jak zagłosują, czy wybiorą rząd, z którym z trudem, ale można negocjować, czy rząd, który negocjować z nami nie będzie. Taki, który ma pełne usta deklaracji o „prawach kobiet”, a pozwala zwalniać z pracy kobiety w ciąży zatrudnione w agencjach pracy tymczasowej i podnosi dla nich wiek emerytalny o 7 lat, czy rząd, z którym łączą nas wyznawane wartości, chrześcijańska polityka społeczna, wspólna walka o zachowanie i stworzenie jak największej ilości miejsc pracy oraz gwarantuje, że fundusz świadczeń socjalnych w zakładach pracy rósł będzie zgodnie z tempem wzrostu płac w kraju.

– Jako Związek jesteśmy zobowiązani do rozmów i negocjacji z każdym rządem, co nie znaczy, że rozmawiamy z partiami politycznymi i z nimi coś uzgadniamy, mówił przewodniczący Komisji Krajowej – ale chcielibyśmy, by taką samą dobrą wolę rozmów i negocjacji wykazał każdy rząd, jaki powstanie po tych wyborach. By traktował związki zawodowe jak równoprawnych partnerów społecznych.

Piotr Duda podziękował wszystkim działaczom Związku za dotychczasową współpracę.

Po zakończeniu posiedzenia odbyło się spotkanie delegatów na Krajowy Zjazd „Solidarności”, który będzie obradował w przyszłym miesiącu. Zebrani ustalili zasady reprezentacji Małopolski na tym Zjeździe, udziału naszych przedstawicieli w pracach komisji zjazdowych i Prezydium Zjazdu oraz kandydowania w wyborach organów krajowych Związku na nową kadencję.  

Tekst: Adam Zyzman

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.