Małopolska

Przemytnicy Słowa Bożego. Pamiątkowa tablica na Wiktorówkach

23 września w Zakopanem na Wiktorówkach została odsłonięta tablica upamiętniająca osoby i organizacje zaangażowane w dostarczanie wydawnictw religijnych do ludzi w Czechosłowacji.

Kościół katolicki w Czechosłowacji w latach 1950-1989 przeżywał tragiczne losy związane z prześladowaniami. Reżim komunistyczny zamknął katolickie wydawnictwa, a druk i kolportaż literatury religijnej został zakazany. Na początku lat osiemdziesiątych XX wieku nastąpiło jednak w Czechach i na Słowacji niezwykłe przebudzenie religijne. Stało się to między innymi pod wpływem wyboru Polaka na stolicę Piotrową i powstania NSZZ ,,Solidarność” w Polsce. Literaturę religijną zaczęto drukować na Zachodzie i nielegalnie przerzucać przez Polskę i Węgry na Słowację. Publikacje były dostarczane przez słowacki Instytut Świętego Cyryla i Metodego w Rzymie.

Organizacją pomocy prześladowanemu Kościołowi w Czechosłowacji zajmowały się w tajemnicy różne grupy ludzi dobrej woli. Często na tym samym terenie, równolegle prowadziły taką działalność, nie wiedząc o sobie. Byli to księża diecezjalni, zakonnicy, ratownicy GOPR, przewodnicy górscy, leśnicy, harcerze, działacze podziemnych struktur „Solidarności”. Jednym z centrów prowadzonych przez wiele lat, dobrze zaplanowanych i przemyślanych działań było Sanktuarium M.B. Jaworzyńskiej na Wiktorówkach.

W uroczystości odsłonięcia tablicy Przemytnicy Bożego Słowa uczestniczyli przedstawiciele organizacji i instytucji z Polski i ze Słowacji. NSZZ „Solidarność” reprezentował przewodniczący Regionu Małopolskiego Związku Tomasz Zaborowski wraz z członkami zakopiańskiej „Solidarności”. Obecni też byli duchowni, bez których cała ta akcja nie mogła by się udać, a szczególne podziękowanie skierowane zostało do o. Leonarda Węgrzyniaka OP, wieloletniego kustosza na Wiktorówkach.

Fundatorem tablicy jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Obwód Tatrzański oraz Towarzystwo Gospodarcze ,,Spulota Harcerska”.

Tekst i zdjęcia: Piotr Bąk, Krzysztof Lichota, Paweł Murzyn.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.