Małopolska

Posiedzenie Zarządu Regionu

W dniu 28 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. W trakcie spotkania omówiono kluczowe kwestie dotyczące planowania budżetu oraz strategii rozwoju na bieżący rok. Podczas obrad przedstawiono również sprawozdanie z działalności Komisji Krajowej.

Szczególną uwagę poświęcono aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, z naciskiem na trwające akcje protestacyjne. Zarząd Regionu zobowiązał się do dalszego monitorowania sytuacji oraz podjęcia działań zmierzających do dialogu i rozwiązywania konfliktów.

Zuzanna Pokuta

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.