Małopolska

Plenarne posiedzenie WRDS

12 marca odbyło się kolejne posiedzenie plenarne małopolskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Tematem przewodnim spotkania Rady była kwestia realizacji w szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Temat ten był również poruszany na wcześniejszych posiedzeniach. Kwestia ta jednak wciąż wymaga dodatkowych uzgodnień, a została wniesiona pod obrady WRDS z inicjatywy Forum Związków Zawodowych, jednej z organizacji związkowych będących stroną społeczną WRDS.

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” na tym posiedzeniu reprezentowali: Daniel Pokuta, zastępca przewodniczącego Regionu i stały przedstawiciel Zarządu Regionu w Radzie oraz przedstawiciele Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia: Danuta Kądziołka, Andrzej Ziernicki, Krzysztof Lichota i Katarzyna Ostrowska

Przypomnijmy: Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego podejmuje ważne tematy społecznie. Wyraża stanowiska i opinie dotyczące kwestii związanych z zadaniami związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze dotyczące relacji między pracodawcami i pracownikami. W naszym województwie powołana została w grudniu 2015 roku. WRDS obraduje w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.