Małopolska

Piotr Duda pisze do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych ws. sytuacji w mediach publicznych

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda przesłał swoje oświadczenie dotyczące obecnej sytuacji w mediach publicznych w Polsce do Sekretarz Generalnej Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Esther Lynch oraz do Prezydenta Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Wolfganga Katziana.

21 grudnia Piotr Duda wydał oświadczenie dotyczące sytuacji wokół mediów publicznych w Polsce. Jeszcze tego samego dnia list o tej samej treści został wysłany do przedstawicieli Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych – Sekretarz Generalnej Esther Lynch oraz do Prezydenta Wolfganga Katziana.

– Z rosnącym niepokojem obserwuję pozaprawne działania Pana Bartłomieja Sienkiewicza, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zmierzające do przejęcia mediów publicznych i skutkujące pogłębiającą się anarchią, destabilizacją państwa, a także – w związku z jawnie pozaprawnym charakterem – naruszeniem elementarnych zasad praworządności i stabilności systemu prawnego. Próba usprawiedliwiania tych działań przez rządzących koniecznością przywracania praworządności nie może legitymizować naruszania prawa. Mówiąc wprost: nie można przywracać praworządności bezprawiem! – napisał Przewodniczący.

– Solidarność uznaje prawo demokratycznie wybranej większości do wprowadzania zmian, w tym zmian personalnych, jednak muszą się one odbywać w zgodzie z obowiązującym prawem, przede wszystkim na drodze zmian legislacyjnych. W tym kontekście obecne działania rządu wobec mediów publicznych są elementem anarchii i psucia państwa oraz stanowią groźny precedens wobec innych planów sygnalizowanych przez koalicję rządzącą, w tym tych dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Pozaprawne działania rządu, a także sposób ich realizowania – w szczególności wyłączenie sygnału telewizyjnego – przywodzą na myśl obrazy z jakże tragicznych dla Polski wydarzeń grudnia 1981 roku, podczas których również w myśl zasady przywracania w Polsce stabilizacji i poprawy sytuacji władza posunęła się do działań bezprawnych – dodał. Zaznaczył również, że symbolicznym obrazem tych działań było odłączenie sygnału telewizyjnego.

– W imieniu Solidarności, która wywalczyła Polsce niepodległość i demokrację, i ma do tego moralne prawo, żądam, aby konieczne działania legislacyjne niezbędne do wprowadzania zmian, do których koalicja rządowa otrzymała od społeczeństwa demokratyczny mandat, odbywały się w zgodzie z konstytucją i we współpracy z Panem Prezydentem, który również taki mandat demokratyczny otrzymał. Tym bardziej, że Prezydent deklaruje w tych obszarach otwartość i wolę dialogu – zakończył Piotr Duda.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (European Trade Union Confederation – ETUC) została założona w 1973 r. Należą do niej 93 krajowe konfederacje związkowe (z 41 krajów europejskich) oraz 10 europejskich federacji branżowych, w sumie 45 mln pracowników. NSZZ „Solidarność” został afiliowany do EKZZ w 1995 roku, jako pierwsza i wówczas jedyna polska organizacja związkowa.

EKZZ reprezentuje wszystkich pracowników na poziomie europejskim. Udało jej się połączyć poziom ponadbranżowy i branżowy, co stanowi wyraźny kontrast dla świata biznesu, który jest reprezentowany w sposób bardziej podzielony. Europejskie federacje branżowe reprezentują pracowników w różnych sektorach przemysłu, od dziennikarstwa i produkcji do usług publicznych i policji. Federacje związków zawodowych są odpowiedzialne za europejski dialog społeczny na poziomie sektorowym Europejska Konfederacja Związków Zawodowych

Przedruk za: TYSOL.PL

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.