Małopolska

Pamiętaj o przekazaniu pracodawcy informacji o liczbie członków w organizacji związkowej

Przypominamy, że wszystkie Organizacje Zakładowe (Międzyzakładowe) są zobowiązane złożyć pracodawcy informację o liczbie członków będących pracownikami lub innymi osobami wykonującymi pracę zarobkową.

Informację taką składa się dwa razy w roku, najpóźniej do dnia 10 stycznia (stan na dzień 31 grudnia) oraz do dnia 10 lipca (stan na dzień 30 czerwca). Podstawa prawna to art. 251 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Niezłożenie informacji o liczbie członków skutkuje nieprzysługiwaniem uprawnień zakładowej organizacji związkowej.

Wskazany przepis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia imiennej listy członków Związku. Ujawnienie takiej informacji pracodawcy stanowiłoby naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych.

Przypominamy również o obowiązku złożenia kwestionariusza informacyjnego organizacji związkowej w naszym Dziale Kontaktów, pl. Szczepański 5 w Krakowie, pok. 405, IV piętro.

Kwestionariusz-informacyjny-pdf.

Kwestionariusz-informacyjny-doc.docx

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.