Małopolska

Obradował Zarząd Regionu Małopolskiego

19 stycznia obradował Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, w którego posiedzeniu uczestniczyli Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej Związku oraz jego zastępca Jerzy Jaworski.

W swym wystąpieniu przewodniczący Piotr Duda przypomniał, że rozpoczęty rok jest istotny dla całego Związku. – Zeszły rok zdominowała  pomoc udzielona naszym przyjaciołom z Ukrainy, okazaliśmy naszą solidarność. Życzę nam wszystkim pokoju, ze wszystkimi innymi problemami sobie poradzimy. Przed nami rok trudny, to rok wyborczy w Związku i wyborów parlamentarnych. Cieszymy się z tego, że jesteśmy tak demokratyczną organizacją, bowiem w Związku od najniższych szczebli jesteśmy wybierani. Wybory parlamentarne to dla nas rok żniw, to czas wypełnienia uchwały programowej z 2018 r., czas przyciśnięcia do muru polityków i ugrania dla nas jak najwięcej. To pozytywne wykorzystywanie polityków do naszych celów. 

Przewodniczący przypomniał, że po odwołaniu Marszu Godności, co nastąpiło po tragedii w Przewodowie, „Solidarność” usiadła do rozmów z rządem. 

Jako przykład skuteczności Związku przedstawił sprawę wynegocjowania, dwukrotnego w tym roku, i stosunkowo dużego podniesienia płacy minimalnej. Podkreślał, że wynegocjowano także dopłaty do kosztów zakupu energii dla zakładów przemysłów energochłonnych – Niestety, ze względu na opór Komisji Europejskiej, która z trudem zgadza się na pomoc publiczną w gospodarkach krajów członkowskich, choć bez problemu zgodziła się na wpompowanie miliardów euro w gospodarkę niemiecką, działania te wprowadzane są etapowo – informował przewodniczący Związku.

Nie mogło zabraknąć rozmowy o podwyżkach w sferze finansów publicznych – Według nas podwyżka w sferze finansów publicznych powinna wynieść minimum 20 proc., rząd proponuje 7,8 proc. i tak zostało przyjęte w Sejmie w ustawie budżetowej. Przez to może dojść do spłaszczenia tych wypłat, to spowoduje, że fachowcy, urzędnicy państwowi będą zarabiać na poziomie zbliżonym do minimalnego wynagrodzenia.

– Ważny jest dla nas temat DPS-ów, wiemy jakie tam są zaniechania. Większość pracowników zajmujących się naszymi seniorami jest wynagradzana przez samorządy. Najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby stworzenie systemu, gdzie samorządy odpowiadają za sprawy technicznie, a cała kasa na wynagrodzenia idzie z budżetu. To byłoby przejrzyste. Nie jesteśmy usatysfakcjonowani tym, że do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników medycznych i niemedycznych rząd nie jest w stanie wpisać opiekunów seniorów. To trudna praca, ci ludzie zastępują nie raz swoim podopiecznym rodzinę. Dlatego mamy też specjalny „podstolik” dotyczący DPS-ów. Jeśli chcemy żeby nasi seniorzy byli dobrze zaopiekowani to najpierw musimy zaopiekować się pracownikami DPS-ów. – mówił przewodniczący Duda.

Działalność związkowa to nie tylko działania na terenie kraju, ale także walka o zachowanie pryncypiów na związkowym forum międzynarodowym, a szczególnie w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, której przedstawiciele z zachodniej Europy potrafili nas krytykować za opublikowania wywiadu z Mary Le Pen, a bronili członkostwa w Konfederacji związków rosyjskich, przyjmując całkowicie rosyjską narrację na temat przyczyn agresji Rosji na Ukrainę. – Na szczęście Rosjanie sami wycofali swe członkostwo w Konfederacji – skomentował sytuację Piotr Duda.

Wiele uwagi poświęcił także na problemy związane z ochroną pracowniczą działaczy związkowych, gdyż nadal się zdarza, że przewodniczący organizacji zakładowych są bezprawnie usuwani z pracy, mimo, ze chroni ich immunitet związkowy. – Dzieje się tak, mimo, że nasz immunitet nie dotyczy zachowań w życiu prywatnym jak w przypadku polityków, sędziów, czy prokuratorów. Chodzi tylko o działalność czysto związkową. Ale pracownicy zdają sobie sprawę, że zwolnienie działacza związkowego jest dobrym sposobem na zastraszenie całej załogi, choćby i później sąd przywrócił go do pracy, gdyż rozstrzygnięcia sądowe zapadają nawet po kilku latach. – mówił Piotr Duda.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Związku złożył zebranym życzenia spokoju oraz dobrych wyborów w trwającej kampanii wyborczej „Solidarności”.

Zarząd Regionu podjął także uchwałę „W obronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. – Od wielu miesięcy jesteśmy świadkami bezprecedensowego ataku na osobę Świętego Jana Pawła II. Agresja niektórych środowisk i ugrupowań politycznych, jaką od dłuższego czasu obserwujemy wobec osób duchownych, Kościoła Katolickiego oraz wiernych, przyjęła niespotykaną wcześniej w Polsce skalę. – czytamy w uchwale. – W powyższe działania wpisują się próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym.

Jest to działanie mające na celu zdeprecjonowanie znaczenia tego wyjątkowego dla Kościoła i świata pontyfikatu.

Budzi to nasze stanowcze oburzenie i sprzeciw.

Dla nas, członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, nauki Ojca Świętego Jana Pawła II określanego również mianem ”Papieża praw człowieka”, pozostają solidarnościowym przesłaniem.

Obradom Zarządu przysłuchiwała się ekipa TVP i dziennikarz „Tygodnika Solidarność”.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.