Małopolska

O DPS-ach w Gorlicach

W środę 14 września w Starostwie Powiatowym w Gorlicach zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kotowicz wraz z kilkunastoosobową grupą pracowników, a przede wszystkim z  członkami „Solidarności” wzięli udział w spotkaniu ze Starostą Marią Gubałą. Przedstawiciele naszego Związku reprezentowali domy pomocy społecznej z Gorlic przy  ul. Michalusa oraz przy  ul. Sienkiewicza.

Głównym tematem dyskusji były podwyżki wynagrodzeń pracowników a raczej ich brak. W sytuacji szalejącej inflacji koszty życia poszybowały znacznie w górę. Odczuwają to pracownicy wielu branż, w tym również domów pomocy społecznej. Wcześniejsze obietnice, niestety nie zostały zrealizowane. Strona związkowa zwróciła się, by oszczędności powstałe w funduszu płac przeznaczone zostały do podziału dla pracowników. – Niemoralne jest w obecnej sytuacji, by te środki przeznaczać na inne cele – mówił Krzysztof Kotowicz.

W wyniku szerokiej dyskusji zgodnie stwierdzono, że by zapewnić pracownikom domów pomocy społecznej godne zarobki potrzebne są zmiany systemowe, a to jest możliwe tylko na szczeblu ministerialnym. Oczywiście działacze „Solidarności” starają się przedkładać te sprawy politykom przy różnych okazjach, ale sprawa pozostaje nadal nierozwiązana. Dlatego też determinacja pracowników w wielu  placówkach DPS przybiera  na sile i mówi się o różnych formach protestów jak na przykład pikiety.

Podczas spotkania w siedzibie Starostwa pracownicy na konkretnych przykładach udowadniali jak rzetelnie podchodzą do swych obowiązków i z jaką troską zajmują się pensjonariuszami. Jednak w dłuższej perspektywie przy niskiej obsadzie etatowej i marnej płacy nie będzie osób chętnych do pracy w tej branży.  Zwrócono również uwagę na potrzebę większej ochrony prawnej pracowników DPS.

Przewodniczący organizacji NSZZ „Solidarność” z poszczególnych DPS przekazali pani Staroście pisma oczekując również pisemnego odniesienia się do przedstawionych problemów.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.