Małopolska

Nowy Sącz. Spotkanie opłatkowe

15 stycznia br. w Domu Pielgrzyma Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu odbyło się spotkanie opłatkowe Nowosądeckiej i Limanowskiej „Solidarności”. Spotkanie rozpoczęła Msza Św. w intencji Ojczyzny i „Solidarności” odprawiona przez ks. Czesława Paszyńskiego proboszcza Parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu, który wygłosił okolicznościową homilię.

Po Mszy św. uczestnicy spotkania przeszli do salonu, gdzie zastępca przewodniczącego Regionu Krzysztof Kotowicz w swym wystąpieniu przypomniał, iż ze względu na pandemię ostanie spotkanie Opłatkowe sądeckiej „Solidarności” odbyło się w styczniu 2020 r. Przedstawił także rolę i zadania Związku w życiu społecznym oraz podziękował działaczom, którzy zakładali „Solidarność”. Przypomniał również osoby, które w tym okresie odeszły do wieczności oraz złożył życzenia noworoczne. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu zespołu muzycznego — Pokolenie Jana Pawła II ze Starego Sącza.

Po koncercie zebrani połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: przewodniczący Zarządu Regionu Tomasz Zaborowski, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Daniel Pokuta, przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego Edward Ciągło, wiceprezydent Miasta Nowego Sącza Artur Bochenek, przedstawiciele Gazety Polskiej, działacze „Solidarności” represjonowani w stanie wojennym na czele z Andrzejem Szkaradkiem oraz dawni i obecni przedstawiciele organizacji związkowych z terenu Oddziału Nr 1. Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem i serdecznymi rozmowami, również na temat bieżącej sytuacji w Polsce.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.