Małopolska

Najlepsi wśród absolwentów Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” FiP SW Okręgu Krakowskiego może pochwalić się wyróżnieniem naszych związkowców. 19 kwietnia 2023 r. w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości odbył się egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej, do którego przystąpili absolwenci studiów podyplomowych w zakresie Penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej.

Bezpośrednio po egzaminie Rektor-Komendant dr Michał Sopiński oraz Prorektor ppłk. dr Mariusz Kuryłowicz wręczyli świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023 ukończyło 250 absolwentów. Wśród nich wyróżniono czworo funkcjonariuszy, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen (4,85) oraz bardzo dobre wyniki z egzaminu końcowego.

Dwójka z nich to nasi  małopolscy związkowcy NSZZ „Solidarność”, którzy przynależą do Organizacji NSZZ Solidarność Regionu Małopolskiego (Organizacja Międzyzakładową  NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Krakowskiego) i pracują w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu-  ppor. Iwona Jędrzejek i ppor. Wojciech Krzyżak.

„Solidarność” ma w swoich szeregach bardzo zdolnych funkcjonariuszy, którzy godnie reprezentują Region Małopolski. Gratulujemy naszym nowym oficerom – prymusom – to zaszczyt mieć najlepszych z branży u siebie! Liczymy, że ich sukcesy zostaną docenione przez przełożonych.

Awans na pierwszy stopień oficerski nadawany przez Prezydenta RP wieńczy dotychczasowy wysiłek funkcjonariuszy SW, związany z podnoszeniem kompetencji służbowych, a zarazem włącza absolwentów do korpusu oficerskiego. Od zdobytej wiedzy i umiejętności zależeć będzie jakość i wartość Służby Więziennej, a tym samym bezpieczeństwo Polski i jej obywateli.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.