Małopolska

Na szkoleniu w Brukseli

W dniach 13 – 16 lutego 2024 r. w Brukseli odbyło się międzynarodowe szkolenie działaczy związkowych zatytułowane „Wsparcie budowania potencjału związków zawodowych”. W wyniku dokonanej selekcji przez Europejskie Struktury Związkowe na szkolenie zostali zakwalifikowani m.in. przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego: Daniel Pokuta oraz Leszek Jankowski.

W szkoleniu brali udział działacze związkowi z Włoch, Hiszpani, Irlandii, Czech, Rumunii, Szwecji, Holandii, Turcji, Polski. W trakcie szkolenia związkowcy pracowali też w grupach, gdzie podejmowali wyzwania dotyczące zagrożeń cywilizacyjnych, jakie mogą się pojawić w przyszłości. Zwracano uwagę, że funkcjonujące już zagrożenia takie jak sztuczna inteligencja, zielony ład, zastępowanie pracowników robotami czy elektroniką mogą powodować spadek uzwiązkowienia czy całkowitą marginalizację potrzeby funkcjonowania związków zawodowych. Ponadto związkowcy wymieniali się swoimi doświadczeniami z pracy związkowej dotyczącymi poprawy wizerunku związków zawodowych, ulepszania komunikacji wewnątrzzwiązkowej oraz wdrażania skutecznych metod pozwalających na wymianę pokoleniową członków związków.

Uczestnicy szkolenia jednomyślnie stwierdzili, że świadome członkostwo w związku jest podstawą do zahamowania spadku uzwiązkowienia w Europie, a aktywizacja członków związku może doprowadzić do oczekiwanego rozwoju związków zawodowych.  

Leszek Jankowski

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.