Małopolska

Międzynarodowe spotkanie małopolskich nauczycieli

25 lipca w siedzibie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie przedstawicieli struktur związkowych nauczycieli z delegacją nauczycieli z Dolnej Bawarii Niederbayerische Seminarleiterinnen und Seminarleiter, którzy w trakcie wakacyjnego rekonesansu po Europie zapoznali z polskim systemem oświatowym oraz z problemami, z jakimi borykają się związkowcy oświaty w naszym kraju. Szczególną uwagę w informacjach i wymianie doświadczeń między nauczycielami polskimi i niemieckimi położono na różnice między systemami oświatowymi, skutki sprawdzianu poziomu wiedzy uczniów na określonym poziomie nauczania, system szkolnictwa specjalnego w Bawarii (w Niemczech występują różne systemy oświatowe w zależności od kraju związkowego) i w Polsce oraz edukacja włączająca.

Spotkanie było także okazją do porównania poziomu zarobków nauczycielskich w Polsce i po drugiej stronie Odry oraz siły nabywczej wynagrodzeń w obu krajach.

W spotkaniu ze strony Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” uczestniczyli Adam Lach zastępca Przewodniczącego Regionu Małopolskiego oraz Zbigniew Świerczek, przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty. Natomiast na czele delegacji niemieckiej stali: członkini rządu Dolnej Bawarii Dr. Gabriele Loibl oraz Dr.Wolfgang  Lang. Członkowie delegacji niemieckiej byli szczególnie wdzięczni polskim nauczycielom związkowcom za poświęcenie swego czasu wakacyjnego na spotkanie z niemieckimi kolegami po fachu.

Obie strony wyraziły nadzieję, że spotkanie to stanie się początkiem coraz lepszych kontaktów między nauczycielami Landu Dolnej Bawarii oraz Regionu Małopolski.  

A. Z.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.