Małopolska

Manifestacja w obronie wolnych mediów

21 grudnia przed Urzędem Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie protestacyjne przeciwko niezgodnych z prawem sposobom przejęcia mediów publicznych przez nowy rząd. Manifestacja zgromadziła przedstawicieli różnych środowisk i organizacji, w tym partii politycznych PiS i Suwerennej Polski, Klubów Gazety Polskiej, NSZZ „Solidarność” i osoby niezrzeszone, którzy przed siedzibą najbliższego przedstawiciela władzy państwowej – Wojewody, pragnęli zaprotestować przeciwko bezprawiu.

Protest prowadził Ryszard Majdzik, a towarzyszyli mu szefowie Klubów Gazety Polskiej, były wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, była Małopolska Kurator Oświaty, Barbara Nowak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki, szef krakowskich struktur SP Mirosław Boruta i inni. Zgromadzeni domagali się przestrzegania prawa w procesie przejmowania władzy w państwie przez nowy rząd, oraz zwracali uwagę, że forma przejęcia władzy nad telewizja publiczna przypominała najczarniejsze wydarzenia stanu wojennego sprzed 42 lat.

Zgromadzeni domagali się zachowania pluralizmu medialnego w Polsce oraz rozliczenia organizatorów procesu fałszerstw wyborczych z dnia 15 października b.r. w wyniku których była opozycja mogła dość do władzy. – Ktoś zorganizował wydawanie po kilka zaświadczeń na osobę o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania, ktoś zorganizował transport do przewożenia młodych ludzi od obwodowej komisji do komisji, ktoś wreszcie sfinansował zaprowiantowanie tych jeżdżących między komisjami „wyborców”! Domagamy się wyjaśnienia przez prokuraturę tych spraw – krzyczeli protestujący.

Była Kurator Barbara Nowak zwracała uwagę, na fakt, że ujednolicenie przekazu medialnego we wszystkich telewizjach doprowadzi do niezrozumienia i zafałszowania w umysłach młodych ludzi procesów politycznych zachodzących i realizowanych przez nowa władzę. – Proszę zwrócić uwagę, że przejęcie Telewizji Polskiej w tak skandaliczny sposób być może miało także na celu przykrycie innego wydarzenia medialnego w Komisji Europejskiej, która zatwierdziła obowiązek relokacji uchodźców z Afryki i Azji do wszystkich krajach członkowskich UE.

Kolejni mówcy zwracali uwagę na podobieństwo wydarzeń w TVP z sytuacją z chwilą wprowadzenia stanu wojennego w PRL. Dlatego też wystąpienia przerywane były okrzykami z tamtych czasów, jak choćby „raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę!”, ale też Ryszard Majdzik zwracał uwagę, że w tamtych czasach dzisiejszy minister kultury Sienkiewicz był w obozie antykomunistycznym. Co się z nim stało? – zastanawiał się prowadzący manifestację.

Wyjaśniła mu to w pewien sposób kurator Barbara Nowak, która zwróciła uwagę, że nie wszyscy dostrzegają, że napływający do nas nurt LGBT, gender i multi-kulti, to ten sam marksizm, który co prawda wraz ze swymi symbolami i czerwonym sztandarem przegrał na Wschodzie Europy, ale powraca z tęczowym sztandarem i ideą seksualizacji dzieci i młodzieży, oraz sprowadzaniem ludzi obcych kulturowo by w ten dokonać celu każdej rewolucji, czyli zniszczenia tradycyjnego społeczeństwa!

Mirosław Boruta – Krakowski z Solidarnej Polski wezwał zebranych do ponownego jednoczenia się w walce ze wspólnym wrogiem, którym okazują się znów ludzie mieszkający i żyjący w naszym Kraju, ale robiący wszystko, by Polska utraciła suwerenność i była pod każdym względem podporządkowana Brukseli i Berlinowi. – Nie ważne, czy będzie to partia polityczna, Kluby Gazety Polskiej, czy związek zawodowy. Ważne byśmy przeciwstawiali się podporządkowywaniu  Polski obcym siłom, choć robionym to polskimi rękami!

Zebrani zaapelowali do prezydenta RP, Andrzeja Dudy, by włączył się wraz z autorytetem swego urzędu w przywracanie norm konstytucyjnych i przywracanie pluralizmu medialnego proporcjonalnego do przekonań politycznych w polskim społeczeństwie.

Manifestacja pod Urzędem Wojewódzkim zakończyła się odśpiewaniem polskiego hymnu państwowego.

A. Z.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.