Małopolska

Kolejowa „Solidarność” wybiera

Trwa gorący, wyborczy okres w strukturach NSZZ „Solidarność”. Wybierani są przedstawiciele naszego Związku na kadencję 2023 – 2028. To druga pięcioletnia kadencja odkąd delegaci 29. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w 2018 r. zmienili statut Związku, wydłużając kadencję władz wykonawczych z 4 do 5 lat.

WZD w Zakładzie Maszyn Torowych

16 lutego 2023 r. odbyły się dwa Walne Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” (WZD) z organizacji zakładowych wchodzących w skład Regionalnej Sekcji Kolejarzy przy Regionie Małopolskim (RSK), czyli w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie oraz w Zakładzie Maszyn Torowych w Krakowie. Wybierano przewodniczących, członków komisji zakładowych i komisji rewizyjnych oraz delegatów na WZD: Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej, RSK i Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

WZD w ZMT

Delegaci zebrani podczas WZD w Zakładzie Linii Kolejowych powołali na funkcję przewodniczącego Teresę Zbylut, w poprzedniej kadencji zastępcę przewodniczącego tej najliczniejszej w RSK organizacji. Natomiast w Zakładzie Maszyn Torowych przewodniczącym został ponownie Mariusz Pilichowski.

ZLK Kraków

Gośćmi obydwu zebrań byli Adam Lach przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Andrzej Gębara przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej, Henryk Sikora przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” oraz dyrektorzy zakładów.

Teresa Zbylut -nowa przewodnicząca KZ w ZLK

  B.O

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.