Małopolska

Jesteśmy tu, aby wypełniać Twój testament!

17 i 18 września odbyła się jubileuszowa 40. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. W pielgrzymce, poza tysiącami związkowców z „S” i setkami pocztów sztandarowych, uczestniczyli m.in. bliscy kapelana i patrona związku bł. ks. Jerzego Popiełuszki – siostra Teresa i brat Józef z rodzinami oraz przedstawicie władz państwowych.

Reprezentujący prezydenta Andrzeja Dudę minister Jacek Siewiera odczytał list Prezydenta, który podkreślił, że „Solidarność” to nie tylko „odruch sumienia”, ale też słowa i czyny, które czasem kosztują. – Rozumiał to i do ostatnich chwil życia akceptował inicjator tegorocznej Pielgrzymki, patron Solidarności bł. kapłan męczennik Jerzy Popiełuszko. Mówił on, że zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu człowieka i narodu jest przezwyciężenie lęku. Wyzbycie się przekonania o własnej bezsilności jest warunkiem zwycięstwa nad złem, nad każdym fałszem, nieuczciwością i agresją – wskazał Prezydent.

Prezydent Duda przypomniał także o Posłaniu do ludzi pracy Europy Wschodniej wystosowanym przez uczestników I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1981 roku, odwadze w czasie stanu wojennego i przy schyłku PRL-u, a także o dzisiejszym wsparciu, jakiego związkowcy z „S” udzielają obywatelom Ukrainy.

Premiera reprezentowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, która odczytała w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego list skierowany do uczestników 40. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. – To bardzo zobowiązujące słowa, które przynaglają do postawienia pytania: jaki jest ten testament? Pozwólcie państwo, że mierząc się z tym wyzwaniem przywołam słowa, które zapadły w mojej pamięci: mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą; wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść; zamilknąć, gdy inni mówią; modlić się, gdy inni przeklinają; pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić; przebaczać, gdy inni tego nie potrafią; cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą. Tę naukę ks. Jerzego zapamiętam do końca życia. Jestem głęboko przekonany, że wypełnia ona warunki duchowego testamentu patrona Solidarności, a zarazem stanowi rozwinięcie słynnego i zapewne przez wszystkich pamiętanego wezwania: Zło dobrem zwyciężaj – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Jednak najważniejszą wypowiedzią było wystąpienie przewodniczącego Związku, Piotra Dudy, który przypomniał, że żyjemy w trudnych czasach. – Dzisiaj martwimy się o nasze miejsca pracy, martwimy się, że w związku z galopującymi cenami energii elektrycznej i gazu nasze miejsca pracy są zagrożone. Dlatego będziemy prowadzić intensywny dialog społeczny, a jeśli nie, to będziemy protestować, aby wspólnie z rządem wypracować rozwiązania, które nie pozwolą zniszczyć naszej gospodarki, tak mozolnie budowanej przez wszystkie lata – zapowiedział przewodniczący Duda. Zastrzegał jednak, że obecnie pomiędzy Solidarnością i rządem toczy się dialog. – Najlepszym tego przykładem jest wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2023. To był trudny dialog, ale taki, który przynosi pozytywne efekty. Dlatego przed nami kolejne ciężkie rozmowy z rządem. Uważamy, że w trudnych rozmowach możemy dojść do porozumienia – powiedział Piotr Duda.

Mszy św., która jest centralnym punktem pielgrzymki, przewodniczył arcybiskup Józef Kupny – delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy, a homilię wygłosił biskup toruński Wiesław Śmigiel, który najwięcej czasu w swym wystąpieniu poświęcił postaci inicjatora pielgrzymek, a obecnie ich patrona, bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. – Niewierzący powiedzą, że to zbieg okoliczności skierował go do ludzi pracy, aby opiekował się nimi duchowo w czasie strajków i walki o wolność i prawa człowieka. Jednak dla nas, ludzi wiary, to Boża Opatrzność przygotowała i skierowała tego prostolinijnego, szczerego i bardzo uważnego kapłana do wielkich i trudnych zadań. Z czasem jego posługa duszpasterska stawała się coraz szersza, bardziej dojrzała i znana przez wielu. Obejmowała nie tylko troskę duszpasterską, ale i pomoc materialną i organizacyjną, a opierała się na kapłańskiej wierze, miłości do drugiego człowieka, ludzkiej solidarności oraz przyjaźni z konkretnymi ludźmi. Taka postawa budziła niepokój i agresję sił zła, które wówczas uważały, że są niezwyciężone i wszystko im wolno – powiedział bp Śmigiel.

Pielgrzymka jak zwykle była okazją przekazania obrazu Matki Boskiej Patronki „Solidarności” kolejnemu regionowi, by peregrynował po parafiach. Tym razem obraz został odebrany przez przedstawicieli Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Tegorocznej pielgrzymce towarzyszył mobilna strefa „Zdrowe Życie” organizowana przez PZU przy wsparciu Kancelarii Prezydenta RP. W ramach strefy można było skorzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich, m.in. z zakresu kardiologii, dietetyki, fizjoterapii.
Strefa wśród pielgrzymów pojawiła się m.in. dzięki uprzejmości Kancelarii Prezydenta RP.

W formie wydarzenia towarzyszącego odbył się na Jasnej Górze w dniach 16–17 września Kongres bł. ks. Jerzego Popiełuszki, którego Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” była partnerem strategicznym. Organizatorami Kongresu była natomiast Fundacja Instytut Mediów (wydawca tygodnika katolickiego „Niedziela”) oraz PSWE. Organizatorzy zorganizowali  dwie debaty i 12 paneli tematycznych. W Kongresie wzięło udział ok. 70 uczestników debat i moderatorów. Zakończeniem Kongresu był koncert muzyczny związany z twórczością Zbigniewa Herberta oraz Przemysława Gintrowskiego.

Małopolskę reprezentowało kilkaset pielgrzymów zarówno z Krakowa, jak i innych części Regionu, jak nowosądecczyzna, Podhale,  Tarnów czy Wadowice. Przedstawiciele naszego Regionu uczestniczyli m.in. w Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnej Góry oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.