Małopolska

Jest podwyżka w Polskich Liniach Kolejowych S.A.!

Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” podpisuje protokół ustaleń ws. wdrożenia podwyżki płac dla 38 tysięcy pracowników PKP PLK S.A.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” od początku bieżącego roku w różny sposób zabiegała o wzrost wynagrodzeń dla pracowników PLK. Były to pisma, postulat w ramach dialogu społecznego, rozmowy i przekonywanie do swojego stanowiska, omawianie sprawy podwyżki na obradach Rady Nadzorczej PLK, spotkania z kluczowymi związkami zawodowymi. Kilkutygodniowe negocjacje z przedstawicielami Spółki przyniosły w końcu efekt.

2 czerwca 2022 r. Prezes Zarządu Pan Ireneusz Merchel podpisał ze związkami zawodowymi, w tym z NSZZ „Solidarność” (SZIK reprezentowali: H. Sikora, S. Kokot, J. Jasiński) Porozumienie wdrażające wzrost wynagrodzeń w PLK.

Obejmuje ono wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 520 zł. średnio na pracownika od 1 lipca br.

Wraz z pochodnymi (dodatkami do wynagrodzenia wynikającymi z ZUZP) daje to łączną kwotę 817 zł. średniej podwyżki na pracownika Spółki. Środki na wzrost wynagrodzenia zostaną naliczone na zatrudnienie w zakładach na dzień 1 lipca br. z zabezpieczeniem pochodnych uwzględniających wzrost do 15 % funduszu premiowego (proporcjonalny wzrost premii).

Porozumienie określa najniższą kwotę wzrostu wynagrodzenia zasadniczego na 250 zł. oraz jego maksymalną wysokość ustaloną na poziomie 800 zł. (ewentualna wyższa podwyżka ma zawierać uzasadnienie przesłane do Biura Spraw Pracowniczych Centrali PLK).

Zapisy Porozumienia wykluczają inne rozwiązania dotyczące ustalenia minimalnego i maksymalnego wzrostu wynagrodzenia co wynika ze stanowiska Zarządu, który uznał, że wielkości te powinny być takie same we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki.

Porozumienie opisuje także wykluczenia, które pozbawiają możliwości udziału pracownika w podwyżce, dając jednak szansę na indywidualne traktowanie przez dyrektorów kar porządkowych, które będą trwały w czasie wdrożenia podwyżki.

Szczegółowe zasady rozdziału środków finansowych na podwyżkę w wynagrodzeniu zasadniczym uzgodnią dyrektorzy zakładów z działającymi w zakładzie związkami zawodowymi. Następnie trafią one do kierujących komórkami organizacyjnymi zakładu i sekcji eksploatacji.

Wysokość podwyżki jest najwyższa w historii PLK i prawdopodobnie jedną z najwyższych w spółkach kolejowych. Jest sukcesem strony związkowej i Zarządu, który pokazuje możliwość znalezienia kompromisu (z którego żadna ze stron nie jest do końca zadowolona) z uwzględnieniem możliwości finansowych Spółki.

Na pewno ocena podwyżki będzie dokonywana indywidualnie z perspektywy „kieszeni” poszczególnego pracownika i być może krytykowana przez tych, którzy dostaną mniej niż się spodziewali, a nawet mniej niż średnia kwota podwyżki. Chcę jednak zwrócić uwagę, że Porozumienie dotyczy wdrożenia podwyżki a nie jej rozdziału na zespoły pracownicze albo indywidualnego podziału. Daje szerokie możliwości kształtowania poziomu wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych uwzględniając ich obciążenie pracą i inne parametry.  

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.