Małopolska

Gorąca atmosfera w hucie stali ArcelorMittal Kraków

Jeszcze dobrze nie opadł kurz po zwolnieniach i przesunięciach pracowników po wygaszeniu ostatniego Wielkiego Pieca i wyłączeniu Stalowni w nowohuckim kombinacie, gdzie łącznie na tych 2 wydziałach pracowało ok. 850 pracowników, a już mówi się o wygaszaniu Koksowni, na której pracuje ok. 240 pracowników + ok. 80 osób z firm zewnętrznych, oraz zamknięciu Walcowni Rur (ArcelorMittal Tubular Products), której produkcję planuje się przenieść do Republiki Czeskiej. Na Walcowni Rur pracuje ok. 130 osób.

„Solidarność” rozmawia na wszystkich szczeblach i próbuje różnych sposobów, aby powstrzymać te decyzje.

M.in. w tym celu w środę, 29.XI. w Katowicach w godzinach przedpołudniowych odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”, której jednym z głównych punktów była sytuacja w ArcelorMittal Kraków oraz w Dąbrowie Górniczej, w której również jest niepewna sytuacja Wielkiego Pieca nr 3. Obydwa te „organizmy” i w Krakowie i w Dąbrowie Górniczej są ze sobą bardzo związane i zależne od siebie.

Rada Sekcji Hutnictwa w Katowicach

W tym samym dniu 29.XI. ale w godzinach popołudniowych w Krakowie odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej „S” ArcelorMittal Kraków (Komisja Robotnicza Hutników), której również głównym punktem była napięta sytuacja w krakowskiej hucie. Rozważane są różne formy protestów.

Natomiast w kolejnym dniu, 30.XI. w Ogrodzieńcu odbyło się Walne Zebranie Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (WZD ZOK) ArcelorMittal Poland. Delegatami tego zebrania są przedstawiciele AMP z Krakowa (Huta Sendzimira), Dąbrowy Górniczej (Huta Katowice), Świętochłowic (Huta Florian), Sosnowca (Huta Cedler) i Koksowni Zdzieszowice.

Na posiedzeniu WZD ZOK była rozważana wspólna akcja wszystkich zakładów ArcelorMittal Poland.

W posiedzeniu ZOK-u wziął także udział Przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „S” Andrzej Karol, który wsłuchiwał się we wspólną dyskusję, aby zaangażować się w pomoc na szczeblu krajowym jak również europejskim.

Podobną dyskusję prowadzi się również w Zarządzie Regionu Małopolskiego i po wspólnym ustaleniu z zarządem „Solidarności” w Hucie ArcelorMittal zostanie wydane odpowiednie Stanowisko.

Natomiast w dn. 05.XII. w Wiśle odbywać się będzie posiedzenie Rady Sekretariatu Metalowców, podczas którego również będzie dyskutowana sytuacja w krakowskiej hucie celem wypracowania wspólnych działań.

A. Gębara

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.