Małopolska

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Hutnictwa

5 czerwca w Warszawie, w Centrum Partnerstwa Społecznego (CPS) DIALOG odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Hutnictwa. Spotkanie odbyło się na pilny wniosek Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”, tym bardziej że mimo wcześniejszych ustaleń, że posiedzenia będą się odbywały raz na kwartał, to ostatnie odbyło się rok temu.

W posiedzeniu udział wzięli: ze strony pracodawców prezes Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej (HIPH), który został wybrany współprzewodniczącym Zespołu, oraz prezesi zakładów hutniczych w roli Związku Pracodawców, ze strony rządowej obecni byli dyrektorzy departamentów i wiceministrowie z ministerstw: Rozwoju i Technologii, Pracy i Polityki Rodzinnej oraz Gospodarki i Przemysłu. Stronie rządowej przewodniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Waldemar Sługocki, który został wybrany drugim współprzewodniczącym Zespołu.

Strona związkowa była reprezentowana przez Krajową Sekcję Hutnictwa „Solidarności”, Federację Hutników i Metalowców OPZZ oraz Forum, w którym zrzeszone są pozostałe mniejsze związki zawodowe.

KSH „Solidarność” reprezentowana była przez 4 stałych członków Zespołu, członków Prezydium KSH: przewodniczącego KSH Andrzeja Karola, jego zastępców Andrzeja Gębarę z ArcelorMittal Kraków, Wojciecha Krasuskiego z Celsa Ostrowiec oraz sekretarza Mirosława Nowaka z ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza. Jako ekspert obecny był także przewodniczący Regionalnej Sekcji Miedzi KGHM Andrzej Kucharski z Huty Miedzi „Głogów”.

Obrady rozpoczęto od przedstawienia przez Mirosława Motykę, prezesa HIPH sprawozdania z funkcjonowania w ostatnim roku zakładów hutniczych w Polsce oraz ich wyników na tle osiągnięć branży w Europie i na świecie. Uczestnicy zostali poinformowani o niepokojącym procederze wywozu złomu z Polski oraz z innych krajów europejskich. (Z UE rocznie wywozi się ok. 18-20 mln t złomu a z Polski ok. 2 mln ton). Podkreślono, że złom jest „nowym złotem” w gospodarce światowej, w związku z czym zaliczany jest do grupy surowców strategicznych.

W związku z tym dyskutowano o zmianie ustawy o odpadach, w której złom uznany jest jako odpad. Sekretarz stanu Waldemar Sługocki obiecał i zapewnił, że ustawa ta zostanie niebawem zmieniona. – zobaczymy, jak dalece obietnice przedstawicieli rządu są realne.

W trakcie posiedzenia dyskutowano również o cenach energii elektrycznej, która w Polsce jest najdroższa w UE. Dużo tańsza jest energia w Niemczech, a najtańsza we Francji, natomiast w USA i w Chinach energia elektryczna jest najtańsza w świecie. Dotyczy to cen nie tylko prądu elektrycznego, ale i gazu. Godzi to w polską gospodarkę, która w tej sytuacji nie może być w żadnym stopniu konkurencyjna w Europie.

Na zakończenie spotkania ustalono, że spotkania Zespołu Trójstronnego powraca się do spotkań tego forum przynajmniej raz na kwartał, a w razie potrzeby częściej.

Należy podkreślić, że dyskusje o hutnictwie, nie dotyczą tylko tej branży, ale i całego polskiego społeczeństwa. Przypomniano, że gospodarka europejska rozwijała się na podstawie przemysłu, a jego podstawą jest górnictwo i hutnictwo. Przypomniano także, że sama UE wywodzi się ze… Wspólnoty Węgla i Stali, i nie należy o tym zapominać!

tekst: Andrzej Gębara

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.