Małopolska

Kongres Krajowego Sekretariatu Metalowców

26 – 27 czerwca w Bukowinie Tatrzańskiej obradował sprawozdawczo – wyborczy Kongres Sekretariatu Metalowców. Sekretariat Metalowców liczy ok. 45.000 członków „Solidarności” zrzeszonych w 7 Krajowych Sekcjach Branżowych:  Hutnictwa, Przemysłu Motoryzacyjnego, Przemysłu Stoczniowego, Przemysłu Zbrojeniowego, Przemysłu Lotniczego, Branży Metalowców oraz Przemysłu Elektromaszynowego.

W Kongresie uczestniczyło 114 ze 117 wybranych Delegatów z całego kraju. Małopolska była reprezentowana przez 4 Delegatów z Hutnictwa z ArcelorMittal, 4 Delegatów z Sekcji Motoryzacji z MAN Niepołomice oraz 1 Delegat z Branży Metalowców z Igloocar Dębica.

Dzień wcześniej przed Kongresem odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu Metalowców celem omówienia składu Komisji Kongresowych i ostatecznego ustalenia porządku obrad zebrania.

Gośćmi Kongresu byli: Piotr Duda, Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”, Adam Lach, dotychczasowy Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego oraz Przewodniczący Elekt ZR Małopolskiego, Tomasz Zaborowski, Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, Jarosław Grzesik. Obecni byli także przedstawiciele Związków Zawodowych z Czech, Słowacji i Węgier, oraz z-ca Sekretarza Generalnego IndustriAll Europe, a także z-ca Sekretarza Generalnego IndustriAll Global.

W pierwszym dniu Kongresu odbyły się wybory władz Sekretariatu na nową kadencję 2023 – 2028.

Na Przewodniczącego Sekretariatu Metalowców kandydowały 2 osoby. Andrzej Karol z Sekcji Hutnictwa oraz Grzegorz Pietrzykowski z Sekcji Motoryzacji. W tajnych wyborach wybrano na Przewodniczącego Grzegorza Pietrzykowskiego z Kielc.

Kolejnym etapem obrad był wybór członków 25 członków Rady Sekretariatu Metalowców. Z Regionu Małopolskiego do Rady zostali wybrani: Andrzej Gębara z Sekcji Hutnictwa oraz Jacek Kutypa z Sekcji Motoryzacji. Natomiast do Komisji Rewizyjnej wszedł Paweł Orzeł z Sekcji Hutnictwa.

Po zakończeniu Kongresu odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej celem ukonstytuowania się. Paweł Orzeł został wybrany do Prezydium Komisji Rewizyjnej jako jej Sekretarz.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Sekretariatu Metalowców odbędzie się 7.VII. w Katowicach, wtedy nastąpi ukonstytuowanie się Rady oraz wybór jej Prezydium.

Po zakończeniu Kongresu, 28 czerwca, dwaj przedstawiciele Rady Sekretariatu Metalowców wzięli udział w sprawozdawczo – wyborczym Kongresie Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, który odbywał się w Zakopanem. W Kongresie tym nie zabrakło też przedstawicieli Małopolski. Byli nimi: Szef Sekcji Górnictwa Soli i Siarki Adam Gawlik z Wieliczki oraz Szef Sekcji Rud Cynku i Ołowiu Tomasz Zaborowski z Bukowna, obecny Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska. Z Małopolski Uczestnikami obrad byli też delegaci z Małopolski: Stanisław Kurnik z Kopalni Janina w Chrzanowie, przedstawiciel  Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego oraz Andrzej Frankiewicz z Tauron Dystrybucja z Krakowa, przedstawiciel Sekcji Energetyki.

Na Przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki został ponownie wybrany Jarosław Grzesik, a do Prezydium Rady tego Sekretariatu zostali wybrani, reprezentanci Małopolski: Tomasz Zaborowski oraz Adam Gawlik.

                                                                                                                                   Andrzej Gębara

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.