Małopolska

Bocheński sierpień

  • W dniu 15 sierpnia lokalna „Solidarność” wzięła udział w uroczytościach upamiętniających Dzień Wojska Polskiego.
  • Bocheńska „Solidarność” tradycyjnie, jak co roku, zorganizowała także uroczystości w dniu 31 sierpnia dla uczczenia pamięci 42. rocznicy podpisania porozumienia między komisją rządową a komitetem strajkowym i powstania „Solidarności”. Z inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy STALPRODUKCIE zorganizowano 31 sierpnia 2022 przemarsz, upamiętniający wydarzenia z roku 1982.
  • W kościele św. Jana Nepomucena została odprawiona msza św. prowadzona przez proboszcza ks.Kazimierza Kapcia – orędownika ludzi pracy. Na nasze zaproszenie w uroczystościach wzięli udział: ksiądz kanonik dr L.Rojowski z parafii św. Pawła Apostoła, delegacja starostwa na czele ze starostą A.Kortą, władze miasta wraz z burmistrzem St. Kolawińskim, asystent poseł Józefy Szczurek Żelazko – E.Adamska i posła S.Bukowca – K.Klima oraz Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana na czele z przewodniczącą H.Muchą. Po uroczystej mszy św. uczestnicy wraz z delegacjami przeszli pod pomnik św. Jana Pawła, gdzie po krótkiej modlitwie sekretarz Oddziału NSZZ nr 4 w Bochni- M.Brzostowska, przypomniała zebranym krótki rys ważności rocznicy podpisania porozumienia, w którym zostały zawarte postulaty związkowców, mające znaczenie dla ludzi pracy nie tylko w ówczesnym czasie. Szczególnie podkreśliła znaczenie słowa- „solidarność’- czyli poczucia wspólnoty, współodpowiedzialności, zgodności poglądów, patriotyzmu wobec ojczyzny propagowanego wśród członków solidarności i przekazywanego swoim potomkom. Unikalnej oprawy całej uroczystości dodała orkiestra z bocheńskiej kopalni, poczet sztandarowy oraz zgromadzenie rycerzy, a także pozostali uczestnicy, niezapominający o tej podniosłej uroczystości.

Wg M.Brzostowska

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.