Małopolska

Znamy skład roboczego zespołu rząd – Solidarność. Informacje z KK.

2 grudnia 2022 r. prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wydał Zarządzenie o powołaniu roboczego zespołu do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. Prace nad takim rozwiązaniem ruszyły po zawieszeniu organizowanego przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” Marszu Godności.

Współprzewodniczącymi zespołu zostali: ze strony rządowej szef Kancelarii Premiera Marek Kuchciński, z ramienia Solidarności członek Prezydium Komisji Krajowej odpowiedzialny za dialog społeczny Henryk Nakonieczny. 

Poza tym zespół tworzą pozostali członkowie po jednym przedstawicielu z poszczególnych ministerstw. Grupę negocjacyjną z ramienia związku tworzą: Bogdan Kubiak – zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej ds. branż, Bartłomiej Mickiewicz – przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”, Edyta Odyjas – przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, Ryszard Proksa – przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Wojciech Ilnicki – przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego, Andrzej Kuchta – członek Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”, Bogusław Hutek – przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego, Jarosław Grzesik – przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

Zgodnie z ustaleniami rozmowy będą toczyły się w ośmiu następujących obszarach:

    1. Wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych w związku z wysoką dynamiką cen nośników energii i gazu.

    2. Zmian w systemie polityki energetycznej Polski.

    3. Wzrostu wynagrodzeń dla zatrudnionych w sferze finansów publicznych w 2023 roku oraz zmian systemowych w kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej z uwzględnieniem oświaty.

    4. Odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

    5. Wyłączenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych z płacy minimalnej.

    6. Zmian systemowych w funkcjonowaniu oraz finansowaniu Domów Pomocy Społecznej.

    7. Ochrony pracowników podlegających szczególnej ochronie, w tym działaczy związkowych.

    8. Zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – emerytury stażowe oraz uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.

Więcej na NSZZ „Solidarność” Komisja Krajowa Aktualności


fot. M. Żegliński

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.