Małopolska

Wybory uzupełniające w Grodzkim Urzędzie Pracy

4 stycznia w Grodzkim Urzędzie Pracy przy ul. Wąwozowej odbyły się wybory uzupełniające do Komisji Oddziałowej. W zebraniu uczestniczyli: Andrzej Gębara, członek Zarządu Regionu, przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej oraz Krzysztof Kowalski, wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Samorządowych Miasta Krakowa i Dominika Wadowska, sekretarz tej Komisji. Po złożeniu rezygnacji przez dotychczasowego przewodniczącego Komisja Oddziałowa przy GUP, licząca blisko 100 członków, była zmuszona przeprowadzić wybory uzupełniające.

Zebranie wyborcze cieszyło się dużym zainteresowaniem członków, tak, że wiele osób nie miało gdzie siedzieć na sali konferencyjnej. Spotkanie zaczęło się od ogólnej informacji na temat bieżącej działalności NSZZ „Solidarność”, w zakładzie i w Regionie, o akcji wydawania legitymacji członkowskich i benefitach przysługujących członkom Związku na ich podstawie. W wyniku tajnego głosowania nową przewodnicząca Komisji została wybrana Joanna Piekło dotychczasowy członek Zarządu Komisji Oddziałowej. Walne Zebranie podjęło też decyzje o powiększeniu Zarządu do 5 członków wraz z przewodniczącym, w związku z tym w skład Zarządu wybrani zostali Anna Ciaputa, Kamil Kłosowski i Radosław Strzelecki.  

Zebranie wybrało też 5 delegatów na WZD Komisji Międzyzakładowej  Pracowników Samorządowych  Miasta Krakowa. Zostali nimi: Joanna Piekło, Dawid Będkowski, Anna Ciaputa, Paweł Knaga i Radosław Strzelecki.

Andrzej Gębara

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.