Małopolska

Wybory u nowosądeckich kolejarzy

15 marca obradowało Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Nowym Sączu. Z ramienia Regionu Małopolskiego wybory nadzorował zastępca przewodniczącego Regionu, Krzysztof Kotowicz.  Ponadto udział wzięli zaproszeni goście z kierownictwa zakładu: dyrektor Włodzimierz Zembol, zastępca dyrektora  ds. eksploatacji Andrzej Oleksy oraz członek rady nadzorczej, a jednocześnie przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej Henryk Sikora. Ze względu na napięte grafiki goście zabrali glos na początku spotkania.

Obradom przewodniczył Krzysztof Kotowicz . Po stwierdzeniu prawomocności Zakładowego Zebrania Delegatów rozpoczęto wybory. Wybrane zostały komisje skrutacyjne i protokolantów, po czym podjęto uchwały dotyczące działalności Komisji Zakładowej w nowej kadencji. Przystąpiono do wyborów władz Związku na terenie IZ Nowy Sącz. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został  Roman Piotrowski, któremu pomagać będzie nowo wybrana komisja w składzie: Marek Basta, Jakub Barzyczak, Jarosław Błachut, Artur Jung, Tomasz Kalamaszek, Marek Kostrzewa, Adam Gzela, Małgorzata Marcinek, Beata Marszałek,  Andrzej Michalak, Małgorzata Motyka, Barbara Wojna, Maria Maślanka, Maria Sobol, Elżbieta Śpiewak. W skład komisji rewizyjnej weszli ; Jan Palki, Zbigniew Świętek, Wiesław Totoś oraz Robert Gorczowski.

Delegatami na: WZD Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej w Warszawie zostali wybrani Roman Piotrowski  i Marek Basta. Na WZD Regionalnej Sekcji Kolejarzy przy Regionie Małopolska zostali wybrani Roman Piotrowski, Jakub Barzyczak, Małgorzata Motyka, Maria Sobol, na WZD Regionu Małopolskiego wybrany został Roman Piotrowski i Jan Palki.

Po zrealizowaniu programu wyborczego oraz wystąpieniach zaproszonych gości przewodniczący zebrania Krzysztof Kotowicz podziękował za sprawny przebieg spotkania i zamknął zebranie.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.