Małopolska

Wizyta norweskich związkowców w Krakowie

W dniach 20 – 23 listopada gościliśmy związkowców z Norwegii składających wizytę studyjną w ramach projektu „Schematy dialogu społecznego dla godnej pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów II”, który prowadzony jest przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z norweskim związkiem Fagforbundet. Celem działań podejmowanych przez ten projekt jest inicjonowanie dobrowolnych negocjacji w formacie trójstronnym, z udziałem przedstawicieli władz lokalnych oraz pracodawców i związków zawodowych działających w przedsiębiorstwach miejskich świadczących usługi publiczne. Pilotażowe działania o tym charakterze podjęto w Jaworznie, Płocku, Piotrkowie Trybunalskim i Wałbrzychu.

Goście spotkali się z kierownictwami firm i związkowcami „Solidarności” w krakowskich spółkach komunalnych, czyli w MPK SA w Krakowie, MPO sp. z o.o. MPGO sp. z o.o. oraz z w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów – Ekospalarnia Kraków. Goście zainteresowani byli zasadami zatrudniania pracowników w poszczególnych spółkach oraz współpracy związków zawodowych z kierownictwami zakładów. Zdziwienie Norwegów budził brak zbiorowych układów pracy i korzystanie z zakładowych układów odmiennych dla każdego zakładu oraz coraz powszechniejsze odchodzenie w polskich firmach od outsourcingu, na rzecz świadczenia usług dla procesów technologicznych i socjalnych we własnym zakresie, np. powrót stołówek zakładowych, które okazały tańsze i korzystniejsze niż korzystanie z usług firm cateringowych.

Związkowcy norwescy zapoznali się też ze strukturą organizacyjną i zasadami działania Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, które przedstawił szef Regionu, Tomasz Zaborowski.

Wizyta studyjna nie ograniczała się tylko do spraw związkowych, ale też była okazją do zapoznania się z tradycją wizytowanych firm.

A. Z.   

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.