Małopolska

Uroczystości rocznicowe w Miechowie

25 czerwca 2022 r. w Kinie Gryf w Miechowie, Miechowska Solidarność świętowała swoje 40-lecie. Opóźnienie spowodowane było pandemią Covid 19. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Adam Lach – Przewodniczący Małopolskiej Solidarności. Po wprowadzeniu Sztandaru Delegatury NSZZ „Solidarność”, odśpiewaniu hymnu Solidarności i wysłuchaniu wiersza „Solidarność” autorstwa Krystyny Gamrat, Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego wręczał okolicznościowe Medale 40-lecia NSZZ „Solidarność”. Jako pierwszy Medal otrzymał Jan Miłek – organizator strajku w 1981 r. w Charsznickiej Odlewni Żeliwa. Spośród trzech organizatorów strajku Jan Miłek odebrał Medal osobiście.

Jan Miłek odbiera Medal z rąk
Adama Lacha.

W imieniu Józefa Mazurka Medal odebrał jego zięć  Sławomir Kita. Dzień świętowania był wyjątkowo upalny, stąd z powodów zdrowotnych, pani Barbarze Słaboń Medal zostanie przekazany w innym czasie. Z tej grupy osób, działających w latach osiemdziesiątych, Medale otrzymali: Leszek Dulba – organizator podziemnej drukarni Regionu Małopolskiego Solidarności w Swojczanach i Mieczysław Sudelski, w domu którego mieściła się podziemna drukarnia w latach 1983 – 1986.

Medal otrzymuje Leszek Dulba.

Druki ulotne (bibuła) w tamtym okresie były bardzo skuteczną bronią w walce z reżimem PRL.

Od lewej: Mieczysław Sudelski, Jan Miłek, Sławomir Kita, Leszek Dulba, Adam Lach

Za działania w latach osiemdziesiątych i przełomowym roku 1989 Medale otrzymali: Janina Górkiewicz (Medal odebrała Anna Marszałek -córka), Wojciech Górkiewicz, Zbigniew Suchodolski i Krystyna Gamrat. Przypomnę, że w mieszkaniu państwa Górkiewiczów  w 1989r. mieściła się redakcja „Biuletynu informacyjno-problemowego” Delegatury NSZZ „Solidarność” w Miechowie, a obdarowani Medalem byli redaktorami, kolporterami a przede wszystkim wnikliwymi recenzentami tamtej rzeczywistości. Z „Biuletynem” współpracowała rzesza ludzi – odsyłam do str. 54 w mojej książce „Niedokończona historia”. Wymienione osoby nadal działają w NSZZ „Solidarność”.

Od lewej: Wojciech Górkiewicz, Krystyna Gamrat, Zbigniew Suchodolski, Anna Marszałek, Adam Lach

Spośród działających w latach dziewięćdziesiątych Medale otrzymali: Teresa Suss, Krzysztof Włodarczyk, Adam Mucha i Tomasz Krochmal. Wymienieni działali również w latach osiemdziesiątych.

Od lewej: Adam lach, Teresa Suss, Krzysztof Włodarczyk, Adam Mucha.

Wśród wyróżnionych Medalem 40-lecia NSZZ „Solidarność” nie mogło zabraknąć współczesnych aktywnych działaczy. Wyróżnieni zostali: Marek Pycia, Barbara Zys, Andrzej Dudek, Zygmunt Zawartka, Jerzy Kuchna.

Medal odbiera Barbara Zys.

Od lewej: Jerzy Kuchna, Zygmunt Zawartka, Andrzej Dudek, Marek Pycia, Adam Lach, Barbara Zys, Czesław Gamrat

W dowód wdzięczności za pomoc w działaniach NSZZ „Solidarność” na Ziemi Miechowskiej, Medale otrzymali: ksiądz proboszcz Franciszek Siarek – za wsparcie w umieszczeniu Krzyża z figurą Chrystusa na Kopcu Tadeusza Kościuszki w Miechowie, Dariusz Marczewski – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów – za pomoc przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Dzieci Pahiatua” i wsparciu w umieszczeniu Krzyża na Kopcu Tadeusza Kościuszki oraz Starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka, który wciąż wspiera nas w sprawie Krzyża na Kopcu Tadeusza Kościuszki.

Od lewej: ks. proboszcz Franciszek Siarek, Dariusz Marczewski, Jacek Kobyłka, Adam Lach, Czesław Gamrat

Medale 40-lecia NSZZ „Solidarność” wręczał wszystkim wyróżnionym Adam Lach – Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Zebranych zachwycił koncert zespołu „Jesienne róże” pod dyrekcją Katarzyny Kornaś przy akompaniamencie Macieja Kumora. Śpiew hymnu Solidarności poprowadził Przemysław Drdzeń.

„Jesienne róże”, Katarzyna Kornaś na pierwszym planie

Z zespołem „Jesienne róże” odśpiewaliśmy pieśń Legiony.

Film „Ze Swojczan do Wolności” w reżyserii Dariusza Walusiaka o działaniu podziemnej drukarni w Swojczanach był następnym elementem świątecznego spotkania Solidarności Ziemi Miechowskiej.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, długo jeszcze trwała wymiana zdań i rozmowy w kuluarach Kina Gryf  w Miechowie.

Osobą, która najdłużej dzieliła się swoimi wspomnieniami był Leszek Dulba. Na zdjęciu w środku.

Na zdjęciach obecni i byli członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Czesław Gamrat

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.