Małopolska

Obradował Zarząd Regionu Małopolskiego

20 czerwca obradował Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Głównym tematem posiedzenia było sprawozdanie z obrad Komisji Krajowej Związku i sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu w okresie od poprzedniego posiedzenia. Zebrani zapoznali się też z sytuacją w PKP Cargo, gdzie kierownictwo spółki wysyła tysiące pracowników na tzw. „nieświadczenie pracy”, co może doprowadzić do poważnych konfliktów społecznych w skali całego kraju.

W trakcie obrad Zarząd rozstrzygnął sprawę upoważnienia Prezydium do działania w jego imieniu w kwestiach dotyczących Komisji Międzyzakładowej Pracowników Służby Więziennej i KM ZGH Bolesław SA. Zarząd przyjął stanowisko w sprawie obrony dobrego imienia abpa Marka Jędraszewskiego oraz przyznał Metropolicie tytuł Zasłużony dla Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Zebrani zapoznali się też z sytuacją finansową Regionu, szczególnie pod względem ściągalności składek członkowskich oraz funkcjonowania Funduszu Pomocy Bezrobotnym i jego gotowości do świadczenia pomocy.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.