Małopolska

Obradowało zebranie wyborcze w Kopalni Soli w Wieliczce

17 marca, obradowało w komorze „Haluszka” Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Soli „Wieliczka”.

Spotkanie rozpoczęło się od udziału w mszy św. odprawionej w podziemnej kaplicy św. Jana odprawionej przez ks. dra Wojciecha Olszowskiego, proboszcza parafii św. Klemensa w Wieliczce. Kapłan ten za swe zasługi dla „Solidarności” przed rozpoczęciem obrad został uhonorowany medalem i dyplomem Związku upamiętniającym 40-lecie „Solidarności”. Kapłan otrzymał także Bartę Górniczą.

Bartę Górniczą otrzymał także przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego Związku Adam Lach.

W obradach uczestniczył także wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Jerzy Jaworski, który przekazał w imieniu przewodniczącego Związku Piotra Dudy podziękowania za solidarność członków i struktur z narodem ukraińskim prowadzącym wojnę obronną z armią rosyjską. W swym wystąpieniu poinformował o działaniach Komisji Krajowej podejmowanych w sprawie rozszerzenie listy benefitów przysługujących członkom Związku, szczególnie zniżek na zakup paliwa na stacjach Orlen po połączeniu tej firmy Lotosem.

W imieniu ustępujących władz sprawozdania z działalności w kończącej się kadencji złożyli Adam Gawlik dotychczasowy przewodniczący Komisji Międzyzakładowej oraz Paweł Krysa przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W Zebraniu uczestniczyli też przedstawiciele władz Spółki, spośród których wystąpił prezes Paweł Nowak, który poinformował zebranych o kondycji finansowej spółki i wpływie na jej stan niedawnych zjawisk, jak kilkumiesięczne całkowite zamknięcie trasy turystycznej w Kopalni oraz drastyczny wzrost cen energii elektrycznej spowodowanej kryzysem paliwowym wywołanym przez wojnę za wschodnią granicą.

W swym wystąpieniu podsumował też współpracę Zarządu Spółki z kierownictwem Komisji uznając ją za wyjątkowo udaną.

Nowym przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej wybrany został dotychczasowy przewodniczący Adam Gawlik. Poza tym delegaci wybrali 15 członków Komisji, 5 członków Komisji Rewizyjnej, 2 delegatów na WZD Regionu Małopolskiego oraz 17 delegatów na WZD Krajowej Sekcji Górnictwa Soli i Siarki.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.