Małopolska

Szkolenie związkowców w ramach EPSU

25 lipca odbyło się spotkanie uczestników szkolenia związkowców służb publicznych prowadzonego w ramach współpracy NSZZ „Solidarność” z EPSU. Spotkanie prowadzone przez Agnieszkę Ghinararu z EPSU dotyczyło rozwoju struktur związkowych w instytucjach służb publicznych oraz administracji państwowej i samorządowej. W spotkaniu uczestniczył Daniel Pokuta członek Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych „Solidarności” odpowiedzialny za funkcjonowanie projektu EPSU w Małopolsce, a jednocześnie zastępca Przewodniczącego Regionu Małopolskiego.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli uczestnicy pierwszego szkolenia, które odbywało się w czerwcu w Krynicy, zwracano przede wszystkim uwagę na działania podejmowane w celu powstania i umacniania struktur związkowych w takich instytucjach, jak Urząd Wojewódzki, urzędy miejskie i powiatowe oraz podległe im jednostki służb publicznych.

Jak podkreślał organizator związkowy w Małopolsce Leszek Jankowski, szkolenia te, finansowane przez EPSU, dają nadzieję na umocnienie ruchu związkowego w instytucjach, w których dotąd ruch związkowy działał w ograniczonych rozmiarach, gdyż wychodzono z założenia, że działalność związkowa stoi w sprzeczności z misyjnym charakterem działania takich instytucji.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.