Małopolska

Spotkanie przewodniczących Komisji Zakładowych w Krakowie

10 maja odbyło się spotkanie przewodniczących krakowskich Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” z kierownictwem Regionu Małopolskiego. Prowadzący spotkanie przewodniczący Zarządu Regionu Adam Lach poinformował zebranych o zmianach jakie zaszły w Zarządzie Regionu, zarówno personalnych, jak i organizacyjnych. Sprawa była tym bardziej istotna, gdyż było to pierwsze tak liczne spotkanie po długim okresie pandemii, jak i po śmierci przed rokiem wieloletniego przewodniczącego Regionu, Wojciecha Grzeszka. Obrady zapoczątkowano oddaniem hołdu zmarłym działaczom, Wojciechowi Grzeszkowi i Jackowi Smagowiczowi.

Adam Lach poinformował zebranych o swoich kontaktach ze strukturami terenowymi w całej Małopolsce, spotkaniach z przedstawicielami władzy wojewódzkiej w Krakowie i prezydentem Nowego Sącza, biskupami z Krakowa i Tarnowa oraz wynikach wyborów uzupełniających w organizacjach zakładowych i Regionalnej Sekcji Kolejarzy. Szczególny nacisk położył na informację o zmianach organizacyjnych w samym Zarządzie Regionu, o wzroście znaczenia i skuteczności prawników – Będziemy dążyć, by w każdym biurze oddziałowym Związku był regularny dyżur prawnika – zapowiedział.

Sporo czasu w swym wystąpieniu poświęcił zmianom dotyczącym sposobów dotarcia do członków i sympatyków Związku, a więc przede wszystkim nowej stronie internetowej Regionu, „Serwisu Informacyjnego”, plakatów i ulotek. – To wszystko powinno przyciągnąć do Związku przede wszystkim nowych członków, w tym ludzi młodych, bo starsi coraz powszechniej odchodzą na emerytury. Jest to bolesne tym bardziej, gdy rezygnują z działalności ludzie funkcyjni, bo nie każdy związkowiec chce być przewodniczącym komisji zakładowej. – mówił przewodniczący Regionu zapowiadając, że zmiany w redakcji „Serwisu” dotyczyć mają nie tylko szaty graficznej i formatu, ale też samej treści.

Przewodniczący poinformował też o sytuacjach grożących w niektórych zakładach strajkiem. Tym razem dotyczy to sytuacji na kolei, w PolRegio i w PKP Cargo, gdzie przeprowadzono już referenda strajkowe. – O ile jednak w Małopolsce i w Świętokrzyskim wojewódzkie władze samorządowe są skłonne negocjować w sprawie dofinansowania kolei regionalnych, to inne województwa twierdzą, że nie mają na to środków. – mówił Adam Lach informując, że dwugodzinny strajk ostrzegawczy planowany jest w PolRegio na 16 maja. Przedstawiciele uczelni wyższych informowali też, że duże niezadowolenie budzi wysokość zarobków asystentów naukowych do tego stopnia, że grozi to zapaścią polskiej nauki.

Narada była też okazją do zaproszenia struktur związkowych do udziału w Pikniku „Solidarności”, planowanym na 28 maja w Borku koło Bochni i przypomnienia, że w tym roku o kwartał (do końca czerwca) został wydłużony termin składania sprawozdań finansowych organizacji zakładowych w Urzędach Skarbowych.

Jak zwykle wiele uwagi poświęcono sprawie wysokości opłacanych składek związkowych, które są elementem konkurencji między działającymi w zakładach pracy związkami zawodowymi.

Przy okazji poinformował o przygotowaniach do zbliżającego się XXX Krajowego Zjazdu Delegatów, który ma obradować w dniach 25 – 27 maja w Zakopanem. Jednym z tematów obrad Zjazdu mają być zmiany w statucie Związku. W trakcie obrad Zjazdu Krajowego pojawić może się też temat sądów koleżeńskich, które rozstrzygałyby wiele konfliktów.

Jeśli idzie o zbliżającą się kampanię wyborczą przed nową kadencją władz Związku 2023 – 2028, jest już powołana Krajowa Komisja Wyborcza, w której Małopolska ma trzech swoich przedstawicieli, a niebawem zostanie powołana Regionalna Komisja Wyborcza. Zjazd Regionalny odbędzie się prawdopodobnie pod koniec czerwca przyszłego roku.

Dużym zainteresowaniem zebranych cieszyła się informacja na temat benefitów dla członków Związku, które zawsze przyciągają do organizacji przyszłych związkowców. Dotyczy to zniżek przy korzystaniu z Energylandii, Term w Szaflarach czy kart paliwowych, a obecnie zawierane są nowe porozumienia z ośrodkami wypoczynkowymi na Podhalu.

Obecny na spotkaniu zastępca przewodniczącego Regionu, Krzysztof Kotowicz poinformował zebranych o przygotowywanych szkoleniach dla związkowców, obecnie będą to kursy dla skarbników i społecznych inspektorów pracy. Zwrócił też uwagę, że rozwój Związku to nie tylko przyjmowanie młodych ludzi tam gdzie są struktury związkowe, ale także tworzenie nowych struktur tam, gdzie ich dotychczas nie było np. w Straży Granicznej, gdzie dopiero od dwóch może funkcjonować „Solidarność”. 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.