Małopolska

Rezolucja w 35. rocznicę strajku okupacyjnego w nowohuckim kombinacie

26 kwietnia Rada Miasta Krakowa przyjęła rezolucję skierowaną do mieszkańców Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w 35. rocznicę strajków kwietniowo-majowych w 1988 roku.

– 26 kwietnia 1988 roku rozpoczął się w nowohuckim kombinacie strajk okupacyjny. Protest objął prawie wszystkie wydziały i zakłady ówczesnej Huty im. Lenina. W przekazanych dyrekcji postulatach, poza podniesieniem płac i ponownym przyjęciem do pracy zwolnionych w stanie wojennym za działalność związkową kolegów, w ramach tzw. postulatów solidarnościowych, żądano także podwyżek płac dla pracowników służby zdrowia, oświaty, emerytów i rencistów. Mimo prób negocjacji pomiędzy dyrekcją kombinatu a strajkującymi robotnikami, prowadzonych za pośrednictwem delegacji Episkopatu, w nocy z 4 na 5 maja 1988 r. strajk został brutalnie spacyfikowany przez oddziały ZOMO i brygady antyterrorystyczne – napisali radni w projekcie rezolucji według druku nr 3355-R.

– Dzisiaj, w 35. rocznicę rozpoczęcia strajków w nowohuckim kombinacie ważnym jest przypomnienie roli jaką odegrała „Solidarność” w tych przełomowych wydarzeniach. Jest to okazja do oddania hołdu bohaterom tamtych dni, jakże często zapomnianym i pomijanym – samych pracowników Huty, jak i różnych środowisk i osób, które udzieliły wielkiego wsparcia hutnikom. Rada Miasta Krakowa wyraża słowa uznania i podziękowania tym wszystkim, którzy czynnie uczestniczyli i wspomagali strajki przyczyniające się do odzyskania niepodległości – uzasadniają radni w rezolucji.

W sesji Rady Miasta Krakowa udział wzięli przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego WIOSNA SOLIDARNOŚCI ’88 – strajki w Nowej Hucie: Władysław Kielian, Grzegorz Surdy, Edward E. Nowak, Andrzej Malik, Wiesław Zając, Stanisław Lebiest, Andrzej Grabski, Beata Suder, Czesław Bujak, Adam Lach, Stanisław Malara oraz Roman Wątkowski.

– Dzisiaj chcemy uczcić pamięć o strajkach kwietniowo-majowych w ówczesnym kombinacie im. Lenina w Nowej Hucie. Chcemy uczcić pamięć o odwadze i determinacji tych, którzy walczyli o swoje prawa. Ale przede wszystkim chcemy zainspirować się ich postawą i działać na rzecz lepszej przyszłości dla nas wszystkich – mówił Rafał Komarewicz, przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Pełny tekst rezolucji:

Rada Miasta Krakowa

Zebrana na sesji w dniu 26 kwietnia 2023 roku

Uchwala niniejszą

REZOLUCJĘ

skierowaną do Mieszkańców Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

w 35 rocznicę strajków kwietniowo-majowych w 1988 roku

26 kwietnia 1988 roku rozpoczął się w nowohuckim kombinacie strajk okupacyjny. Protest objął prawie wszystkie wydziały i zakłady ówczesnej Huty im. Lenina. W przekazanych dyrekcji postulatach, poza podniesieniem płac i ponownym przyjęciem do pracy zwolnionych w stanie wojennym za działalność związkową kolegów, w ramach tzw. „postulatów solidarnościowych” żądano także podwyżek płac dla pracowników służby zdrowia, oświaty, emerytów i rencistów. Mimo prób negocjacji pomiędzy dyrekcją kombinatu, a strajkującymi robotnikami, prowadzonych za pośrednictwem delegacji Episkopatu, w nocy z 4 na 5 maja 1988 r. strajk został brutalnie spacyfikowany przez oddziały ZOMO i brygady antyterrorystyczne. Pomimo zastosowanej przez władze komunistyczne przemocy, hutnicy nie ugięli się i podejmując strajk absencyjny doprowadzili do zwolnienia części z aresztowanych w trakcie pacyfikacji przywódców protestu. Nowohucki sprzeciw zachęcił załogi innych zakładów pracy w kraju do podjęcia protestów i dał początek fali strajków, które zmusiły władze PRL do rozmów z liderami „Solidarności” i opozycji. „Wiosna Solidarności `88” w Nowej Hucie zapoczątkowała demokratyczne zmiany w naszym kraju.

18 maja 1988 r. Komitet Strajkowy przekształcił się w jawnie działający Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność”.

Dzisiaj w 35 rocznicę rozpoczęcia strajków w nowohuckim kombinacie ważnym jest przypomnienie roli jaką odegrała „Solidarność” w tych przełomowych wydarzeniach. Jest to okazja do oddania hołdu bohaterom tamtych dni, jakże często zapomnianym i pomijanym – samych pracowników Huty, jak i różnych środowisk i osób, które udzieliły wielkiego wsparcia hutnikom.

Rada Miasta Krakowa wyraża słowa uznania i podziękowania tym wszystkim, którzy czynnie uczestniczyli i wspomagali strajki przyczyniające się do odzyskania niepodległości.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.