Małopolska

Pracownicy administracji wybierali władze swej Sekcji

W dniach 18 i 19 maja w Białce Tatrzańskiej obradowali delegaci Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej. Po ukonstytuowaniu się władz Walnego Zebrania, wysłuchaniu sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu Sekcji oraz Komisji Rewizyjnej, udzielono ustępującym władzom absolutorium za działalność w latach 2018 – 2023 i przystąpiono do wyboru nowych władz.

Za najważniejsze osiągnięcia Sekcji w minionej kadencji, ustępująca przewodnicząca Lucyna Walczykowska uznała skuteczną walkę o wzrost płac w administracji zarówno państwowej, jak i samorządowej. Daniel Pokuta uzupełnił sprawozdanie informacją na temat walki o poprawę warunków pracy i płacy straży miejskiej.

Obecny na zebraniu zastępca przewodniczącego Sekretariatu Służb Publicznych Andrzej Śpiewak poinformował o działaniach, jakie Sekretariat podejmuje w dziedzinie ochrony działaczy związkowych i sposobów ochrony interesów zrzeszonych w Sekretariacie branż zawodowych. Przy okazji przedstawił aktualną sytuację na rynku paliw i energii cieplnej, informując zainteresowanych jak skutecznie i taniej dokonać zakupu opału przed nadchodzącym sezonem grzewczym.

Nowym przewodniczącym Krajowej Sekcji został wybrany Daniel Pokuta z Małopolski, który uzyskał 100 % poparcia delegatów. Walne Zebranie wybrało też w dwóch turach wyborczych 31. osobową Radę Sekcji. Wybrano też Komisję Rewizyjną i delegatów na Kongres Sekretariatu Służb Publicznych. Walne Zebranie przyjęło też Apel w sprawie zakazu łączenia stanowisk związkowych i stanowisk kierowniczych w administracji.

Obrady Walnego Zebrania zakończyło wystąpienie przewodniczącego Regionu Małopolskiego Adama Lacha, który ocenił, że na początku kampanii wyborczej obawiał się, że będzie to kampania, w trakcie której odejdzie wielu działaczy funkcyjnych, których nie będzie kim zastąpić. Tymczasem pojawia się coraz więcej działaczy, którzy będą potrafić wypełnić lukę pokoleniową po odejściu na emerytury starszego pokolenia. – Takim przykładem jest Wasz wybór Daniela Pokuty, ale proszę o wsparcie go w tej pracy związkowej. Podziękował też zebranym z całej Polski za zaangażowanie w walkę o prawa pracownicze.

Wybory nadzorował sekretarz Regionalnej Komisji Wyborczej w Małopolsce Witold Witkowski.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.