Małopolska

Powrót „Solidarności” do OHP

Mamy nadzieję, że koleżanki i koledzy z innych jednostek organizacyjnych w najbliższym czasie złożą deklaracje członkowskie zasilając szeregi Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” – mówi Bogusława Fedorowska, przewodnicząca Komisji Zakładowej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Trzebini w rozmowie z Adamem Zyzmanem.

– Co było bezpośrednią przyczyną powstania organizacji związkowej w OHP?

– Historia „Solidarności”  przy Małopolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP sięga końca lat osiemdziesiątych, a przy trzebińskim Ośrodku Szkolenia i Wychowania w 2011 roku nastąpiła pierwsza próba niezbyt udana reaktywacji związku. Z organizacji zakładowej w roku 2014 zostało koło, które zostało połączone z Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chrzanowie. Z biegiem czasu okazało się, że tzw. „Solidarność” nauczycielska walczy o swoje prawa, problemy z jakimi borykali się pracownicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini i podległość pod inne ministerstwo komplikowały trochę współpracę. I tak z kilkunastu osób została jedna, jako członek Związku w Trzebini i jedna w Niepołomicach. W roku 2021 po licznych rozmowach i dyskusjach okazało się, że pracownicy są zainteresowani  przynależnością do organizacji związkowej, ale działającej w strukturach NSZZ „Solidarność” jako Organizacja Zakładowa  przy Ochotniczych Hufcach Pracy.

– Czy w Małopolskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy działają też inne związki zawodowe?

– W strukturach Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy jesteśmy jedyną  organizacją związkową. Rozpoczynaliśmy działalność  jako 15 osobowa Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Małopolskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie w 2021 roku. Obecnie liczymy 21 członków z naszej jednostki organizacyjnej oraz jednostek podległych OHP z całego województwa małopolskiego.

Od lewej: Andrzej Pypno – sekretarz, Olga Kostrzewińska – z-ca przewodniczącej, Bogusława Fedorowska – przewodnicząca. Maciej Tadeusz- skarbnik.

– Jaka była reakcja większości pracowników na powstanie struktur „Solidarności”?

– Po dyskusjach i rozmowach prowadzonych wśród pracowników  doszliśmy wspólnie do wniosku o reaktywowaniu organizacji związkowej przy jednoczesnym wyjściu ze struktury Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chrzanowie. Wszyscy pracownicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini chętnie złożyli deklaracje członkowskie do związku zawodowego. Mamy nadzieję, że dołączą do nas pracownicy z innych jednostek organizacyjnych.

– Jak układa się współpraca z kierownictwem Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy?

– Naszym pracodawcą jest Wojewódzki Komendant OHP i podlegamy pod Małopolską Komendę Wojewódzką OHP. Kierownictwo bierze pod uwagę wnioski i opinię  składane przez Organizację Zakładową.  Związek  uczestniczy w konsultacjach a przewodniczący zatwierdza decyzję dotyczące spraw pracowniczych.  Współpraca z przełożonymi układa się pozytywnie.

– Co udało się Wam załatwić dla pracowników w trakcie dotychczasowej działalności?

– Jako Organizacja Związkowa uczestniczyliśmy przy tworzeniu nowego regulaminu socjalnego. Konsultowane są z nami kwestie finansowe pracowników i opiniujemy sprawy pracownicze.

– Jakie trudności napotkaliście w trakcie organizacji Związku i pierwszych miesięcy działalności?

– Po podjęciu decyzji o wznowieniu działalności organizacji związkowej przystąpiliśmy do działania. Przez meandry przepisów przeprowadzili nas przedstawiciele Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” koleżanka Danuta Dunin i kierownik Oddziału nr 3 w Chrzanowie, kolega Ryszard Pietrzyk, którzy również uczestniczyli w naszych pierwszych zebraniach, na których podejmowaliśmy decyzję o wystąpieniu z MKS „Solidarność” pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury i założyliśmy samodzielną organizację związkową NSZZ ”Solidarność” przy Małopolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Krakowie. Wybraliśmy Komisję Zakładową. Wiemy, że  możemy liczyć na pomoc kolegi Ryszarda Pietrzyka szczególnie w sprawach merytorycznych dotyczących działalności związkowej. Nie napotkaliśmy żadnych trudności  w trakcie organizacji Związku i swojej dotychczasowej działalności. Mamy nadzieję, że tak będzie w naszej dalszej działalności.

– Plany na przyszłość dotyczące rozwoju Komisji?

– Planujemy rozszerzyć swoją działalność na wszystkie jednostki organizacyjne Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Chcemy być prężnie działającą Organizacją Zakładową dbającą o prawa pracownicze i współpracującą z pracodawcą wspomagając rozwój firmy.

– Plany na przyszłość dotyczące pomocy w tworzeniu organizacji związkowych w innych jednostkach organizacyjnych ?

– Mamy nadzieję, że koleżanki i koledzy z innych jednostek organizacyjnych w najbliższym czasie złożą deklaracje członkowskie zasilając szeregi Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i będziemy mogli efektywniej zawalczyć nie tylko o poprawę warunków płacowych nas, jako pracowników sfery budżetowej, ale również dbać o  rozwój Ochotniczych Hufców Pracy, które obejmują swoją opieką rzeszę młodych ludzi mających różnorodne problemy edukacyjne i adaptacyjne. OHP pozwala im uporać się z problemami i zdobyć zawód.

– Dziękuję za rozmowę.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.