Małopolska

Posiedzenie Zarządu Regionu

17 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, w trakcie którego małopolscy członkowie Komisji Krajowej „Solidarności” złożyli sprawozdanie z XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” i z pierwszego w tej kadencji posiedzenia Komisji, konstytuującego jej Prezydium. Zwrócono uwagę na szczególny sukces Małopolski, która w nowym Prezydium KK ma dwóch wiceprzewodniczących Jerzego Jaworskiego i Macieja Kłosińskiego.  

Poza tym Zarząd podjął uchwałę w sprawie scedowania na Prezydium ZRM kompetencji do zatwierdzania regulaminów branżowych jednostek organizacyjnych zarejestrowanych w Regionie Małopolskim oraz przedłużono o kolejne trzy miesiące okresu funkcjonowania Zarządu Komisarycznego Organizacji Zakładowej przy komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Zarząd wysłuchał też wolne wnioski zgłaszane w sprawie usprawnienia pracy Zarządu w nowej kadencji oraz przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.