Małopolska

Posiedzenie Komisji Krajowej w Zakopanem

W Zakopanem w dniach 22-23.09. br. odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Region Małopolski w KK jest reprezentowany przez 5 osób. Na posiedzeniu w Zakopanem obecni byli wszyscy małopolscy członkowie KK, tj.: Przewodniczący ZR Adam Lach, Andrzej Gębara, Daniel Pokuta, Jerzy Smoła i Tadeusz Szumlański z Tarnowa.

Delegaci z Regionu Małopolska

W pierwszym dniu obrad w godzinach przedpołudniowych, na zaproszenie Przewodniczącego Piotra Dudy, gośćmi KK byli Ministrowie : Minister Pracy Marlena Maląg, Minister Klimatu Anna Moskwa, Minister Rozwoju Waldemar Buda, Wiceminister Aktywów Maciej Małecki oraz Wiceminister Finansów Artur Soboń. Tematem kilkugodzinnych rozmów i dyskusji były m.in. sprawy cen energii i zagadnienia klimatyczne w kontekście wojny wywołanej przez Rosję. Rozmawiano również o wysokich opłatach za emisję CO2 nałożonych przez UE oraz o wykupie tzw. ETS-ów. Obecnie cena ETS dochodzi do 100 euro za tonę CO2.. Obradujący i ministrowie stwierdzili, że sprawy ekologii są bardzo ważne, ale nie mogą rzutować na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

Wsparcie rządowe płynie już na poziomie ciepłowni, w szczególności tych, które mają problem z płynnością. Systemu ETS rząd pozbyłby się już dzisiaj. My nie jesteśmy „zielonym rządem” – podkreśliła Minister Klimatu Anna Moskwa

Goście ze strony rządowej wraz z Przewodniczącym P.Duda.

Wszyscy obradujący zgodzili się , że nie jest to jedynie sprawa dotycząca hutnictwa czy zakładów energochłonnych, ale jest kwestia istotna  dla całego społeczeństwa i dla całej gospodarki. Podkreślono, że aktualna koniunktura miała wpływ na  wzrost  ceny nawozów sztucznych produkowanych m.in. przez tarnowskie Azoty, które, przecież, biorą udział w przetwarzaniu zboża i żywności. To samo dotyczy mebli, papieru – zakłady produkujące powyższe produkty są również bardzo energochłonne. Minister Małecki przypomniał, że o ile 2 lata temu 1 MWh energii elektrycznej kosztowała 15 Euro, to kilka miesięcy temu doszła do 370 Euro za 1 MWh, natomiast kilka dni temu spadła już do 170 Euro, żeby ponownie wzrosnąć do 215 euro za 1 MWh. Produkcja energii na bazie gazu to w Polsce 4-6%, z kolei OZE (Odnawialne Źródła Energii) dają bardzo niewiele. Przykładowo, OZE w Niemczech to ok. 43% energii. W Polsce większość energii pochodzi z węgla. Mówiono także o konieczności zawieszenia pakietu „Fit For 55”.

Od lewej: Min. M.Maląg, Min. A.Moskwa, Przewodniczący P.Duda

Minister Marlena Maląg w  swoim wystąpieniu nawiązała do emerytur stażowych, wynagrodzeń minimalnych, a także koncepcji przyjęcia minimalnych stawek godzinowych. Podczas rozmów podkreślono także, że nie ma w Europie drugiego państwa, w którym tak bardzo obniżono by stawki VAT, podatki oraz inne opłaty.

Przewodniczący Piotr Duda mówił o rozpoczęciu rozmów na temat podwyżek sferze budżetowej, w tym w straży pożarnej, straży miejskiej, więziennictwie, itd.

Po obiedzie rozpoczęła się robocza cześć obrad Komisji Krajowej. Na początku miało miejsce ślubowanie nowych członków KK, wybranych w wyborach uzupełniających podczas Zjazdu Krajowego w maju. Było to 5 osób, w tym dwie osoby z Małopolski : Andrzej Gębara z AMP oraz przewodniczący „Solidarności” Straży Miejskiej, Daniel Pokuta. Jednym z pięciu nowych członków KK jest również Przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa Andrzej Karol.

Obradująca Komisja Krajowa

Rozważano również przygotowanie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w przypadku braku konkretnych działań rządu w kluczowych sprawach : ubóstwa energetycznego, emerytur stażowych, podwyżek w szeroko rozumianej sferze publicznej. W następnym Biuletynie opublikujemy w całości Stanowisko KK w sprawie protestu, które zostało przyjęte jednogłośnie. Pojawiła się też kwestia odznaczeń, jak też podwyższenia „diet” w delegacjach, nie zmienianych od kilku lat. Przewodniczący Piotr Duda poinformował , że w najbliższym Kongresie EKZZ „Solidarność” nie weźmie udziału: ze względu na obecność dalej niewykluczonych reprezentantów Rosji – mimo protestów ze strony kilku krajów. Podczas obrad przyjęto także uchwały dotyczące stworzenia jednolitej deklaracji członkowskiej oraz ankiety osobowej, poinformowano też o przyjęciu wzorcowej ordynacji wyborczej na najbliższą kadencję 2023 – 2028.

 Andrzej Gębara

Zdj: Anna Maciasz

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.