Małopolska

Pomoc humanitarna i Mikołaj na Ukrainie

W dniach 3 – 6 grudnia 2022 r. brałem udział w wyjeździe z pomocą humanitarną do Kamieńca Podolskiego. Był to wyjazd z wyjątkowymi osobami, którym przewodniczył kol. Józef Gądek, który od dłuższego czasu wspiera różne działania mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego części dawnych Kresów I Rzeczypospolitej.

Podczas pobytu zorganizowano, wraz z Siostrami Urszulankami Serca Jezusa Konającego, Mikołaja dla dzieci wychowanków tego Zgromadzenia. Następnego Mikołaja, przy pomocy ks. proboszcza Romana Twaroga z. organizowaliśmy w katedrze pw. ś.ś. Apostołów Piotra i Pawła. Ksiądz Roman Twaróg jest wyjątkową osobą, dbającą o podtrzymywanie polskości na Podolu oraz reewangelizację części dawnych Kresów I Rzeczypospolitej. Dzięki jego staraniom dawny blask odzyskały kościoły w Żwańcu, Zinkowcach i w Okopach Świętej Trójcy. Jego największą zasługą jest przywracanie świetności kamienieckiej katedrze , w której w latach 1945 – 1989 funkcjonowało sowieckie Muzeum Religi i Ateizmu. Obecnie ksiądz Roman prowadzi prace remontowo-budowlane przy dawnym klasztorze Panien Dominikanek na Starym Mieście w Kamieńcu Podolskim.

4 grudnia gościliśmy u bpa Leona Dubrawskiego, również osoby szczególnie zasłużonej dla dbania o ślady polskości na tych ziemiach. Wizyta była okazją do wymiany informacji oraz śpiewu pieśni i kolend. Przed rozstaniem się wręczyłem biskupowi Dubrawskiemu Medal 40-lecia „Solidarności”.

5 grudnia udaliśmy się do szkoły w Słobódce, w okręgu chmielnickim, gdzie zorganizowano Mikołaja dla dzieci uczących się w tej szkole. Z pewnością atmosfera tego wydarzenia i gościnność miejscowej ludności, pozostaną w mym sercu na długo. Szczególnie pragnę podziękować za gościnność siostrze Natalii Czerkis USJK wraz z siostrami Urszulankami z Kamieńca Podolskiego, ks. proboszczowi Romanowi Twarogowi, ks. biskupowi Leonowi Dubrawskiemu oraz dyrektorce szkoły  w Słobódce, niezmordowanej Fiktorii Guynitskiej.

Największe jednak podziękowania kieruję do wszystkich dobroczyńców za wsparcie materialne całego przedsięwzięcia i tej wyprawy. Dzięki takim ludziom mogliśmy zobaczyć ogromna radość dzieci i dorosłych żyjących od blisko roku w atmosferze zagrożenia i wojny.

Adam Lach

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.