Małopolska

Odszedł Jan Zima

Dnia 24 listopada br. zmarł śp. Jan Zima, długoletni i zasłużony działacz małopolskiej „Solidarności”, odznaczony przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Urodził się 17 czerwca 1933 roku w Mokrzcu w rodzinie Józefa i Eleonory Zimów. Zawodowo pracował w Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy. W tym właśnie zakładzie prowadził aktywną działalność związkową. Jesienią 1980 r., był jednym z inicjatorów, dzięki którym zostały tu utworzone struktury NSZZ „Solidarność”.

Jan Zima został następnie wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej związku, a później tę samą funkcję pełnił również w Delegaturze „Solidarności” w Dębicy. To głównie dzięki jego znajomościom i zaangażowaniu w sprawę została też nawiązana współpraca z rolniczymi związkami zawodowymi.

Kiedy 13 grudnia 1981 r. został wprowadzony stan wojenny, Jan Zima zadbał o to, by dokumentacja związkowa w siedzibie Delegatury „Solidarności” w Dębicy została właściwie zabezpieczona. Był również uczestnikiem strajku okupacyjnego, który prowadzony był w siedzibie władz gminy w Brzostku w tym dramatycznym dla Polski dniu.

Z materiałów, które można znaleźć na stronie Instytutu Pamięci Narodowej pod numerem IPN-Kr-036/551 (1950/II) wynika, że w dniu ogłoszenia stanu wojennego Jan Zima sam zgłosił się na Komendę Milicji Obywatelskiej w Dębicy. Tam został zatrzymany, a następnie internowany.

Do Ośrodka Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu został przewieziony 23 grudnia 1981 r. Tam spędził ponad cztery miesiące, a na wolność wyszedł dopiero 29 kwietnia 1982 r. Od razu też przystąpił do dalszego działania, a w lipcu tegoż roku wszedł w składzie podziemnej Okręgowej Komisji Wykonawczej Solidarności Ziemi Dębickiej.

Był cały czas inwigilowany, o czym świadczą kolejne dokumenty. Z tego o numerze IPN-Kr-071/105 (106/II) wynika, że było prowadzone przeciwko niemu śledztwo dotyczące tworzenia niejawnych struktur, o których wspomniałem wyżej, a także kolportażu wydawnictw drugiego obiegu.

Ta działalność doprowadziła do kolejnego aresztowania Jana Zimy. Stało się to 25 kwietnia 1983 r., trafił do Zakładu Karnego w Tarnowie, a 9 maja został przewieziony do Aresztu Śledczego w Rzeszowie, skąd 21 lipca ponownie trafił do Tarnowa, ale w tym samym dniu w związku z amnestią został zwolniony.

Jan Zima był również animatorem duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Z tego powodu był również poddawany czynnościom operacyjnym od 14 grudnia 1987 do 1 grudnia 1989 r. Sprawa została zakończona z – jak to określono – powodu braku podstaw dalszego prowadzenia.

Msza św. żałobna o pokój jego duszy odprawiona zostanie we wtorek 28 listopada o godz. 13:00 w kościele św. Stanisława BM w Pustkowie-Osiedlu (poprzedzi ją różaniec o 12:30). Po niej w orszaku żałobnym trumna z jego ciałem przewieziona zostanie na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie odbędzie się pochówek.

Pokój Jego Duszy

Autor: Janusz Grajcar / Debica24.eu ; Waldemar Cieśla

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.