Małopolska

Obradowało Walne Zebranie Delegatów małopolskiej Oświaty

W Krakowie w dniu 24 kwietnia odbyły się obrady I Sesji XI Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Dotychczasowa Przewodnicząca Agata Łyko pożegnała się z Delegatami, dziękując za 13 lat wspólnej pracy. Wszyscy Delegaci podziękowali, byłej już, Przewodniczącej za długoletnią i niezwykle owocną współpracę.

Następnie zebrani wysłuchali i przyjęli sprawozdanie kierownictwa Sekcji z działalności w okresie 2018 – 2023, wybrano też nowego przewodniczącego SOMR – został nim Zbigniew Świerczek. Przegłosowano również skład Rady Sekcji Oświaty oraz skład Komisji Rewizyjnej. Wybrano także 13 delegatów na WZD Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

Według programu zebrania głosowano też nad pozostałymi uchwałami, stanowiskami i apelami.

Nowy Przewodniczący SORM Zbigniew Świerczek.
Głosowanie Delegatów WZD Małopolskiej Oświaty

A. Z. , A.M.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.