Małopolska

Nowi członkowie w Małopolskiej „Solidarności”

W dniu 5 października zakończył się dwutygodniowy cykl spotkań działaczy NSZZ „Solidarność” z pracownikami Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zainteresowanie problematyką pracowniczą i związkową przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. W dwudziestu spotkaniach, w każdym powiecie Małopolski, łącznie uczestniczyło kilkaset osób. Pięćdziesiąt trzy osoby zgłosiło chęć wstąpienia do NSZZ „Solidarność”z pracowników ARiMR i złożyło deklaracje członkowskie. Spotkania z pracownikami prowadził Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność pracowników ARiMR Robert Gibała, Zastępca Przewodniczącego KZ NSZZ Solidarność pracowników ARiMR i Przewodnicząca Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność pracowników Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Anna Nowak oraz przedstawiciele Regionu Małopolskiego. Bardzo dobrym przykładem dla pracowników niezrzeszonych ARiMR w całej Polsce jest biuro Powiatowe w Nowym Targu, gdzie uzwiązkowienie w strukturach Solidarności jest na poziomie 90%. Mamy nadzieję, że akcja ta pozwoli na aktywowanie pracowników i umożliwi pokonanie problemów pracowniczych wspólnie, z dużo większą skutecznością.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.