Małopolska

Narodowa Sztafeta Wolności i Solidarności w Krakowie

8 czerwca wyruszyła z Krakowa w dalszą podróż przez Polskę rowerowa Narodowa Sztafeta Wolności i Solidarności im. Jana Pawła II przemierzająca nasz kraj w dniach 5 do 15 czerwca, od Zakopanego do Gdańska.

Pochodzący z Płocka nauczyciel Leszek Brzeski i jego uczniowie: Mateusz Szczudrowicz, Adam Kulczewski i Kacper Marciniak wyruszyli spod krzyża na Giewoncie i odwiedzając ważne dla historii oraz martyrologii miejsca w Polsce podróżują na rowerach etapami. W ten sposób chcą uczcić 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. – W tym przedsięwzięciu nie chcemy nawiązywać tylko do wydarzeń związanych z samym faktem odzyskania niepodległości, ale także okresu, gdy kształtowały się granice niepodległej Polski, a także lat późniejszych. Stąd właśnie pamięć o pomordowanych w Katyniu, ale także zdarzeń z lat powojennych, o walce z komunizmem, o powstaniu i działalności „Solidarności” – mówił nauczyciel z Płocka. – W tym także nie zapominamy o osobie Jana Pawła II, którego pontyfikat miał niezaprzeczalny wpływ na losy Polski i Polaków.

– Następny etap prowadzi nas do Katowic i kopalni „Wujek”, potem Częstochowa, Warszawa, Płock, Toruń, Grudziądz i wreszcie Gdańsk. 14 czerwca powinniśmy dotrzeć do Gdańska, oczywiście jeśli wszystko dobrze pójdzie – mówią uczniowie, a Leszek Brzeski dodaje – Dla mnie największym zaszczytem jest to, że razem ze mną jedzie młodzież, która niezrażona różnymi warunkami atmosferycznymi chętnie odwiedza te wszystkie miejsca związane z historią Polski i Polaków, podejmując trud jazdy wcale niemałej odległości, bo ok. 1000 km.

7 czerwca uczestnicy Sztafety dotarli do Krakowa, a nazajutrz rano złożyli, w wraz Adamem Lachem przewodniczących Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, kwiaty pod Krzyżem Katyńskim u stóp Wawelu.

Po złożeniu kwiatów uczestnicy Sztafety udali się do Katedry, by w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów pokłonić się przed sarkofagiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Zakończenie Sztafety przewidziano w Gdańsku pod Trzema Krzyżami na Placu Solidarności.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.